V Uherském Brodě se debatuje o spolupráci odborných škol a firem

  8.10.2014
V Uherském Brodě se debatuje o spolupráci odborných škol a firem

UHERSKÝ BROD – V pořadí již pátý ročník konference „Škola ve firmě, firma ve škole“ byl dnes zahájen na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod. Začátku odborného jednání předcházelo v prostorách školy slavnostní zahájení provozu moderního výukového a technologického centra se zaměřením na CNC obrábění a robotiku.

Letošní konference je tematicky zaměřena na technické vzdělávání a firemní sféru a na spolupráci škol a firem v oblasti zemědělství. Smyslem konference, pořádané Zlínským krajem, je ukázat možná řešení a východiska systémové spolupráce odborných škol a firem v počátečním i dalším profesním vzdělávání.

„Sešli jsme se dnes proto, abychom zhodnotili, co se v dané problematice dělá, a kam pokračovat. Otevření nového výukového a technologického centra je symbolické, neboť se nacházíme v jedné z nejlépe vybavených škol v kraji, nikoliv však v jediné příkladně vybavené, což je dobře. Spolupráce školy a firmy je velice důležitá, když si studenti mohou sáhnout na práci už při studiu takzvaně vlastníma rukama. Snažíme se zvrátit trend, kdy rodiče dávají své děti na studium přeplněných oborů, které ale v budoucnu nemají uplatnění. Naopak technicky odborně vzdělaní lidé na trhu práce chybí. To, že jste se i dnes sešli v tak širokém obsazení, je důkazem, že tyto konference mají smysl. Přeji organizátorům, ať se dvoudenní konference vydaří a splní svůj účel,“ uvedl na úvod hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Po zahájení konference seznámil přítomné s celkovou ekonomickou situací i situací na trhu práce statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd. O současné situaci ve školství pak informoval krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Navrátil. V dalším průběhu konference, která potrvá až do zítřejšího dne, pak se svými příspěvky vystoupili, či vystoupí zástupci Hospodářské komory ČR, Agrární komory ČR, ředitelé firem a středních škol, představitelé Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně i další hosté.

Nové výukové centrum, které bylo slavnostně otevřeno před zahájením konference, bylo pořízeno v rámci projektu z Regionálního operačního programu Střední Morava pod názvem „SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace centra odborného vzdělávání“. Projekt se skládá ze tří částí: 1. Výukové centrum CNC obrábění (soubor 7 ks špičkových produkčních CNC obráběcích strojů DMG MORI a 11 ks školicích panelů pro výuku programování CNC obrábění); 2. Učebna automatizace a robotiky (novostavba učebny vybavená simulací výrobní linky ovládané průmyslovým robotem. Učebna je doplněna o prvky pro výuku robotiky a automatizace – robotické sestavy, stavebnice, programovatelné automaty); 3. Pracoviště dílenské metrologie (skládá se mimo jiné z předseřizovacího pracoviště DMG MORI, stroje pro tahovou zkoušku a metrologických přístrojů).

Investiční akce vychází z koncepce Zlínského kraje na provozování a rozvoj Centra pro výuku hi-technologií a rovněž z koncepce rozvoje Vzdělávacího a inovačního centra Uherský Brod budovaného a podporovaného Zlínským krajem a Slováckými strojírnami, a.s. Uherský Brod. Podstatou a základním obsahem obou koncepcí je vytvoření špičkových, technologicky i výukově nadčasových podmínek pro oblast odborného školství ve Zlínském kraji. Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2013 a kompletně ukončena bude 14. 4. 2015. Jeho celkový finanční objem činí 21 344 000 Kč, přičemž 7,104 milionu Kč uhradí Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy a 14,240 milionu Kč činí dotace Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Zpracovali: Jan Vandík, Gabriela Sýkorová Dvorníková

8. 10. 2014

Další informace:

Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

 

 

Fotografie č. 2 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 3 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 4 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 5 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 6 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 7 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 8 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 9 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 10 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 11 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 12 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 13 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 14 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 15 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 16 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 17 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 18 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 19 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 20 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 21 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 22 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 23 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 24 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 25 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 26 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 27 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 28 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 29 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 30 (foto: Ludvík Valouch)

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap