V roce 2021 chce Zlínský kraj opět ocenit zdařilou obnovu lidové architektury

  16.3.2021
V roce 2021 chce Zlínský kraj opět ocenit zdařilou obnovu lidové architektury

V letošním roce udělí Zlínský kraj ocenění Lidová stavba roku za příkladnou obnovu lidové architektury. S uznáním je spojena finanční odměna 50 tisíc korun. Návrhy je možné na krajský úřad podávat do konce dubna.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila výzvu k předkládání návrhů vydařených rekonstrukcí objektů lidové architektury.

„V této iniciativě vidím velký význam pro zachování kulturního dědictví našeho regionu, protože mnohé stavby, které dotvářejí vzhled venkovských sídel i krajiny, by bez citlivého přístupu vlastníků buď zcela zchátraly, nebo by radikální modernizací naprosto ztratily svůj charakter a původní hodnotu,“ řekla radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu. Jak dále uvedla, nejedná se zdaleka jen o stavby, které mají statut kulturní památky či památky místního významu. „Mohou to být i ´obyčejná´ obydlí, výrobní a hospodářská stavení, domy, statky, salaše, stáje, sklepy, stodoly, mlýny, pekárny, kovárny, sušírny a nominovat lze i různé drobné kapličky, zvonice, Boží muka a podobně,“ upřesnila radní Fišerová.

V minulém roce Zlínský kraj soutěž nevyhlašoval vzhledem k pandemii COVID a mnoha souvisejícím nejasnostem, letos však chce opět navázat na tradici založenou již v roce 2008. Návrh na ocenění může na krajský úřad – Odbor kultury a památkové péče – poslat buď přímo vlastník objektu, nebo kdokoliv jiný, ovšem se souhlasem majitele. Návrhy se přijímají do konce dubna 2021.

 

Vloni nás zaskočil Coronavirus a ocenění nebylo vyhlášeno. Letos chceme naopak reagovat na to, že dovolenou a svůj volný čas trávíme blízko domova a máme tak mimořádnou možnost všímat si svého nejbližšího okolí. Chceme proto požádat občany, aby si při svých procházkách všímali roubenek či usedlostí, které jsou již obnoveny a jejichž obnova by mohla být příkladem pro jiné vlastníky staveb lidové architektury. Uvítáme, pokud nám občané pošlou fotografii zajímavé obnovené stavby lidového charakteru a připojí základní identifikační údaje, kde se stavba nachází. Na základě zaslaných podnětů se pokusíme kontaktovat vlastníka, aby se přihlásil,“ uvedla radní Zuzana Fišerová.

„Tradiční lidová architektura je nejohroženější součástí památkového fondu. Často trpí nezájmem vlastníka, přestože se jedná o svébytný doklad historického vývoje každého jednotlivého regionu. Jsou to mlčenliví svědkové času, kteří pamatují mnohé: zánik baroka i nástup klasicismu, zrušení roboty i počátek průmyslové revoluce, tragické válečné události i kolektivizaci zemědělství. Jsou zrcadlem hospodářské prosperity venkova. Jsou to stavby, které mají vnitřní řád přímo úměrný životu člověka, který je stavěl podle svých ekonomických možností a funkčních nároků s ohledem na přírodní podmínky okolního prostředí. Krása tvarů a řemeslné detaily těchto venkovských staveb nám důvěrně vypráví o duši lidí, kteří zde žili. Podvědomě z nich cítíme vůni staletých rodových kořenů, zpevněných předanou vírou,“ dodala vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje Alena Pospíšilová.

Veškeré podrobnosti týkající se výzvy jsou zveřejněny na úřední desce a webu Zlínského kraje: http://www.kr-zlinsky.cz/lidova-stavba-roku-cl-317.html.

Své tipy mohou občané posílat na adresu: alena.pospisilova@kr-zlinsky.cz.

 

Přehled staveb oceněných titulem Lidová stavba roku Zlínského kraje:

2008 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora

2009  usedlost č. p. 6 v obci Komňa

2010 usedlost č. p. 18, zvaná ŠENK, z poloviny 18. století, Karolínka

2011 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora

2012 – usedlost č. p. 60 v Jasenné, nazývaná též Mikuláštíkovo fojtství

2013 – ocenění Lidová stavba roku uděleno nebylo, neboť přihlášené stavby nesplňovaly zadaná kritéria

2014 – usedlost č. p. 37 ve Zlámanci

2015 – dům č. p. 256 na ul. Říčanská ve Vizovicích

2016 – usedlost č. p. 115 ve Vlachovicích

2017 – usedlost č. p. 210 v Šumicích zvaná Trchalíkova

2018 – dům č. p. 77 včetně stodoly v Bystřici pod Lopeníkem

2019 – venkovský dům č. p. 74 a sušírna ovoce v Rokytnici u Vsetína

 

 

Zpracovala Helena Mráčková

 

 

15. 3. 2021

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap