V muzeu jsou k dostání Valašské národní pohádky z Vizovic

Eduard Peck (1857 – 1931) patřil ke generaci zanícených vlasteneckých učitelů, kteří svou školskou službu spojovali s širokými zájmy o dějiny a kulturní život místa a kraje, kde zrovna pobývali. Eduard Peck ve Vizovicích působil deset let (1876 – 1886) a pečlivě studoval vše, co se týkalo lidové kultury, zvyků, písní, tanců. Je autorem spisu Lid na Vyzovsku a také zapisoval i pohádky, které slýchal v místních chalupách. Celkem jich zapsal 84. A nyní, po dlouhých letech, dostalo vybraných 37 pohádek podobu knihy, která byla vydána k 750. výročí první písemné zmínky o Vizovicích. A právě představitelé města Vizovice – tehdejší starostka Alena Hanáková a místostarosta Vít Sušila iniciovali vydání pohádek. Rukopis Eduarda Pecka pro tuto příležitost zapůjčilo ze svých sbírek Národní muzeum v Praze. Z autorových rukopisných zápisů pak texty vybrali a k vydání připravili Marta a Rudolf Šrámkovi. S editací pomáhali i zlínští muzejníci – etnografové Karel Pavlištík, Alena Prudká a Hana Rosíková.
 
 
Kniha, původně vydaná pro potřeby města Vizovic, je nyní k dostání i v Muzeu jihovýchodní Moravy na zlínském zámku za 100 korun.
Přiložený obrázek je jednou z ilustrací knihy – autorka Marie Vlachová
 
  
Bližší informace poskytne:
Blanka Kovandová, spolupracovnice MJVM
Propagace a styk s veřejností
Tel. č. 774 425 400

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky