V Modré se debatovalo o odpadovém hospodářství Zlínského kraje

  21.8.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – Projednávání Programu odpadového hospodářství Zlínského kraje, který má platit v letech 2016–2026 bylo včera zahájeno v Modré na mezinárodní  konferenci o odpadovém hospodaření měst a obcí ve Zlínském kraji. Akci uspořádala Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. v rámci projektu „Spoločne sa naučíme nakladať s odpadom“.

Sedmdesátka zástupců měst, obcí a technických služeb v Modré  diskutovala nad problémy odpadového hospodářství jednotlivých obcí, legislativou a především plánem na dalších deset let. Řešilo se, kam s odpadem po omezení skládkování po roce 2024, zda vznikne ve Zlínském kraji zdroj na energetické využívání komunálního odpadu, jaké budou možnosti materiálového využívání, co bude Zlínský kraj v odpadovém hospodářství preferovat atd. Na tyto otázky odpovídal náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák zodpovědný za životní prostředí, Jana Káčerová z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje a zástupce zpracovatele Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje - firmy Enviros Praha.

Součástí programu byly i prezentace nové recyklační linky na sklo firmy A-GLASS ve Starém Městě na výrobu pěnového skla, které se používá ve stavebnictví na izolaci základové desky domu.

Komunální odpadové hospodářství stojí města a obce ve Zlínském kraji téměř o 200 milionů korun více, než se vybere na poplatcích od občanů a firem zapojených do tohoto systému. S tím je potřeba pracovat a naučit občany lépe třídit, tak aby mohl být odpad zařazen zpět do výroby jako vstupní surovina. Ušetří se tím nejen přírodní zdroje, ale také energie na jejich vytěžení, zpracování a následnou rekultivaci.

Výše zmíněný projekt je podpořen finanční dotací z Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR. Z dotace byl vybudován nový sběrný dvůr ve slovenské obci Uhrovec a pro mikroregion Buchlov bylo zakoupeno 1 700 ks nádob na třídění odpadu. Celkem 1 470 domácnosti ze 14 obcí mikroregionu Buchlov bylo vybaveno zahradními kompostéry.

 

Zpracovali: Miroslava Knotková, Jan Vandík

21. 8. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap