V Kroměřížské nemocnici vznikne nové parkoviště pro 62 aut

  9.10.2017
V Kroměřížské nemocnici vznikne nové parkoviště pro 62 aut

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 62 nových parkovacích stání vznikne v areálu Kroměřížské nemocnice. Parkoviště pro pacienty i zaměstnance bude vybudováno na místě po odstraněném objektu mazutové kotelny, přičemž 55 parkovacích stání bude kolmých a 7 podélných (z toho 4 vyhrazené pro imobilní osoby). Investiční záměr na tuto akci za 9,3 milionu korun schválila Rada Zlínského kraje. Kromě toho radní schválili také investice ve školství a dopravě.

„Kroměřížská nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Šest desítek nových parkovacích míst by tento problém mělo podstatně zmírnit,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

Povrch parkoviště bude ze šedé zámkové dlažby, umožňující zasakování vody. Součástí akce bude rovněž zatravnění nezpevněných pásů mezi parkovacími místy včetně souvisejících sadových úprav. Dodán bude nový drobný mobiliář, instalováno veřejného osvětlení a dojde i k úpravám kanalizačního vedení v místě parkoviště.

Se stavbou parkoviště by se mělo začít v příštím roce, termín dokončení je stanoven na listopad 2018.

Další schválené investiční akce

Školství

Na Gymnáziu Otrokovice bude opravena střecha budovy B. Ta je v havarijním stavu a je tedy nutné co nejdřív přistoupit k její rekonstrukci. Kompletně zde bude vyměněn střešní plášť včetně nosných dřevěných prvků a provedena kvalitní tepelná izolace. Předpokládaný termín realizace: říjen – prosinec 2017; celkové náklady: 2,810 milionu korun.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž přistoupí k výměně kotlů. Stávající plynová teplovodní kotelna je zde v havarijním stavu. Nejhorší situace je právě u dvou litinových plynových kotlů, jelikož náhradní díly na ně již nelze zajistit. Zařízení kotelny se celkově demontuje a nahradí novým zařízením – plynovou kondenzační kotelnou, která bude splňovat požadavky na hospodárný a bezproblémový provoz. Předpokládaný termín realizace: květen – září 2018; celkové náklady: 4,969 milionu korun.

Doprava

Silnice II/439: Kelč, úprava silnice k náměstí
Stavební úpravy proběhnou na dvou úsecích silnice před a za náměstím v městě Kelč, o celkové délce 96 metrů. Půjde o výměnu dlážděné vozovky za živičnou. Součástí akce bude také výměna obrubníků, výšková úprava vpustí, doplnění nových vpustí a související úprava chodníků. Předpokládaný termín realizace: říjen 2017 – leden 2018; celkové náklady: 1,488 milionu korun.

Silnice III/4915: Zlín, Štípa, ulice Zámecká
Půjde o rekonstrukci části silnice III/4915 ve Zlíně-Štípě (ulice Zámecká) v délce 1 kilometru. V rámci akce bude také upraveno napojení místních a účelových komunikací, doplněno odvodnění novou soustavou dešťových vpustí, rekonstruován propustek a upraveno svislé i vodorovné dopravní značení. Stavební úpravy budou probíhat ve třech etapách. Předpokládaný termín realizace: březen 2018 – duben 2019; celkové náklady: 12,382 milionu korun.

Zpracoval: Jan Vandík 

9. 10. 2017

Další informace:
Renata Janečková                   
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz                                   

                                              

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.