V Holešově bude rekonstruováno 690 metrů silnice, ulice 6. května bude uzavřena

  20.4.2017
V Holešově bude rekonstruováno 690 metrů silnice, ulice 6. května bude uzavřena

ZLÍNSKÝ KRAJ - Úplná uzavírka ulice 6. května bude platit od pondělí 24. dubna 2017 v Holešově-Všetulích. Důvodem jsou práce na rekonstrukci této ulice – krajské silnice II/490. Stavební práce by měly trvat až do konce října letošního roku.

V ulici 6. května v Holešově-Všetulích budou probíhat současně stavební práce města, Vodovodů a kanalizací Kroměříž a Ředitelství silnic Zlínského kraje. Předmětem díla ŘSZK je rekonstrukce silnice II/490 v Holešově, místní části Všetuly, včetně rekonstrukce mostu ev. č. 490-003 přes řeku Rusavu v průjezdním úseku obcí. Začátek rekonstruovaného úseku silnice se nachází na konci zastavěného území města Holešova ve směru od Rymic, konec úpravy silnice je před nově vybudovanou okružní křižovatkou ulice 6. května s ulicí Palackého (průtah silnice II/438). Celková délka úpravy vozovky je cca 690 metrů.

Rekonstrukce silnice zahrnuje frézování stávajícího povrchu vozovky, odstranění stávajíc dlažby z žulové kostky, vybudování nové konstrukce vozovky v délce 585 metrů, vytvoření zastávkových pruhů pro linkovou osobní dopravu, odvodnění komunikace pomocí štěrbinových liniových betonových žlabů a nových dešťových vpustí, zaústěných do stávající jednotné kanalizace nebo do nově vybudované dešťové kanalizace, která bude svedena do řeky Rusavy.

Rekonstrukce mostu ev. č. 490-003 spočívá v odstranění mostního svršku, tj. vozovky, říms, zábradlí, chodníku, včetně izolace a kompletního vybudování nového mostního svršku a realizace dalších stavebních úprav, včetně úprav mostních křídel.

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 16,574 milionu korun (vč. DPH). Stavba je plně financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce začínají v dubnu a dopravní omezení by měla skončit do konce října 2017.

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s vyznačenou objízdnou trasou. Realizace stavby bude probíhat ve dvou etapách, a to za dílčí úplné uzavírky předmětného úseku stavby, především v návaznosti na věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků. Vždy bude zachována průjezdnost jedné ze dvou křižovatek silnice II/490 s místními komunikacemi, tak aby byla zajištěna průjezdnost motorových vozidel místních obyvatel a vozidel integrovaného záchranného systému po celou dobu výstavby.

20. 4. 2017

Kontakt:
Ředitelství silnic Zlínského kraje
Tel. 577 044 206
E-mail: rszk@rszk.cz
Internetové stránky: www.rszk.cz

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.