Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu

- Základní informace k životní situaci:

O uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy v přenesené působnosti.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník zdroje nebo orgán veřejné správy.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Za zdroj testovaného reprodukčního materiálu lze uznat jen porost, semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům stanoveným pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu nebo kvalifikovaného reprodukčního materiálu, pokud jeho vlastnosti byly ověřeny srovnávacími nebo genetickými testy.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním vyplněné žádosti (jejíž nedílnou součástí je dokumentace o původu, testování a výsledcích testování zdroje) a odborného posudku vypracovaného pověřenou osobou.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněná žádost a odborný posudek vypracovaný pověřenou osobou.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost podle vzoru uvedeného v příloze č. 29a nebo 29b, odborný posudek podle vzoru v příloze č. 23 a příloha k žádosti o vypracování odborného posudku podle vzoru v příloze č. 24 vyhlášky 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů.

- Dotčené orgány řešení životní situace:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap