Uzemní studie "Využití ploch po těžbě štěrkopísku Napajedla - Spytihněv"

Požadavek na pořízení územní studie „Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku“ vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Cílem ÚS je navrhnout koncepci rozvoje ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku v oblasti Napajedel a Spytihněvi a rozvoj rekreace založený na zvýšení atraktivnosti a využitelnosti kanálového úseku vodní cesty od Napajedel po Uherské Hradiště.
 
Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

ke stažení

.pdf ÚS textová část 3268,72 kB
.pdf A_1 - základní členění 1328,1 kB
.pdf A_2 - hlavní 2457,33 kB
.pdf A_3 - VPS-VPO 1513,84 kB
.pdf B_1 - širší vztahy 3257,86 kB
.pdf B_2 - zábory ZPF 2363,44 kB
.pdf C_1 - koordinační 3213,57 kB
aktualizováno: 30.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap