Územní studie Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu

Cílem územní studie je prověřit současný stav a navrhnout možnosti dalšího rozvoje rekreace a sportu v prostoru Baťova kanálu a v oblastech bezprostředně navazujících.
Návrhová část územní studie se zaměřuje na rozvoj rekreace, založený na využití Baťova kanálu jako základní turistické osy území. Jsou navrženy podmínky využití stávajících hodnot v území a jejich optimální rozvoj a ochrana z hlediska trvale udržitelného rozvoje území, přičemž jsou vyhledány problémy a střety v území a podle jejich povahy je navržena jejich zmírnění či odstranění, případně možnost variantního řešení.

dokumenty

.pdf Textová část 6093,23 kB
.zip Výkresová část 108364,29 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí, středa 8:00 - 17:00
všechna pracoviště vč. podatelny

  • úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
podatelna krajského úřadu
(ostatní pracoviště pouze po objednání)
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap