Územní studie "Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu"

Cílem územní studie je prověřit současný stav a navrhnout možnosti dalšího rozvoje rekreace a sportu v prostoru Baťova kanálu a v oblastech bezprostředně navazujících.
Návrhová část územní studie se zaměřuje na rozvoj rekreace, založený na využití Baťova kanálu jako základní turistické osy území. Jsou navrženy podmínky využití stávajících hodnot v území a jejich optimální rozvoj a ochrana z hlediska trvale udržitelného rozvoje území, přičemž jsou vyhledány problémy a střety v území a podle jejich povahy je navržena jejich zmírnění či odstranění, případně možnost variantního řešení.

dokumenty

.pdf Textová část 6093,23 kB
.zip Výkresová část 108364,29 kB
aktualizováno: 29.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap