Územní studie "Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“

Požadavek na pořízení územní studie „Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“ vyplývá z územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.

Řešené území územní studie zahrnuje tyto obce: Francova Lhota, Střelná, Valašská Senice, Lidečko, Valašské Klobouky: Brumov-Bylnice, Jestřabí, Nedašov, Nedašova Lhota, Rokytnice, Štítná nad Vláří-Popov, Študlov, Šanov, Březová, Lopeník, Bystřice pod Lopeníkem, Pitín, Starý Hrozenkov, Strání, Vyškovec, Žitková.
Územní studie prověřila stávající nabídku rekreace a sportu v rámci řešeného území a jeho navazujícího území, které s jeho provozem souvisí.
Územní studie posoudila možnosti doplnění rekreace a sportu tak, aby byly stavební zásahy do krajiny vyvážené s přínosem pro sociální a ekonomický pilíř s co nejmenším zásahem do pilíře environmentálního.
Byly navrženy vhodné typy ploch pro rekreaci a sport, které mají za úkol zlepšit stav rekreační a sportovní vybavenosti v rámci řešeného území. 
Data o územní studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 30.3.2015.

 

 

Související dokumenty

.pdf Textová část 704,38 kB
.pdf Hlavní výkres 1:30 000 10923,42 kB
.pdf Hlavní výkres (výřezy 1:10 000) 11296,88 kB
.pdf Koordinační výkres 1:30 000 14417,66 kB
.pdf Koordinační výkres (výřezy 1:10 000) 9325,85 kB
.pdf Širší vztahy 1:100 000 5474,5 kB
.pdf Dopravní a technická infrastruktura 1:30 000 12029,08 kB
.pdf Výkres záboru půdního fondu 1:30 000 6890,33 kB
aktualizováno: 30.3.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap