Územní studie "Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky"

Zpracovaná studie měla za úkol prověřit řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky a zajistit územní koordinaci dopravního koridoru pro vedení silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) a železniční trati Vizovice - Valašská Polanka, a to na k.ú. obcí Pozděchov, Prlov, Valašská Polanka a Lužná.

Z průběhu zpracování vyplynulo následující: 
1. Z hlediska železniční trati Vizovice - Valašská Polanka se doporučuje zaměřit se pouze na variantu jižní Z3, křižující jižní část obce Pozděchov tunelovým úsekem. 
2. Z hlediska trasy silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) se doporučuje sledovat dále pouze variantu 3a vedoucí mimo údolí Pozděchůvky. 
3. Zpracovaná územní studie ověřila v rozsahu zadání, že obě dvě studované dopravní stavby jsou v řešeném území reálné za podmínky prověření
podrobnou dokumentací (za předpokladu úpravy MÚK Pozděchov). 
4. Zpracovaná územní studie prokázala, že stávající dopravní koridory ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (2008) určené pro železniční trať Vizovice - Valašská Polanka a silnici I/57 (přivaděč Pozděchov) se navrhují změnit v rozsahu odpovídajícímu studované a doporučené variantě Z3 (železniční trať) a 3a (silnice I/57).

Ukončení studie a kroky vyplývající z jejích závěrů byly pozastaveny do doby stabilizace rychlostní silnice R49 (vydání stanoviska EIA a rozhodnutí o výběru variant) a tím i stabilizace bodu napojení silnice I/57 na R49 (MÚK Pozděchov).

 

Autor: Jana Drgová
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 01 situace sever 7638,47 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 02 situace jih1 7615,59 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 03 situace jih2 7635,75 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 04 situace jih3a 7647,53 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 05 podelný profil sever jih1 863,06 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 06 podelný profil jih2 832,37 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 07 podelný profil jih3a 793,71 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 08 situace sever ÚPN 1904,36 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 09 situace jih1 ÚPN 1882,37 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 10 situace jih2 ÚPN 1888,62 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Výkresová část 11 situace jih3a ÚPN 1910,53 kB
.pdf Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky - Průvodní zpráva 7361,45 kB
aktualizováno: 29.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap