Územní studie "Přepravní zařízení - Kohútka“

Zadání „Územní studie přepravních zařízení - Kohútka“ zpracoval pořizovatel – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu v září 2014.

Územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 (dále jen ZÚR ZK) vymezují koridor veřejně prospěšné stavby přepravního zařízení, který je označen jako „DT01“. Koridor byl do ZÚR ZK převzat z Územního plánu velkého územního celku Beskydy, který ZÚR ZK předcházel.

V roce 2013 bylo dokončeno pořízení územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“, jejíž pořízení vyplynulo ze ZÚR ZK. Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ měla za úkol prověřit možný udržitelný rekreační rozvoj v oblasti Vsetínské Bečvy. Rozvoj byl postaven na využití stávajícího rekreačního potenciálu regionu v oblasti Vsetínské Bečvy s cílem zvýšit konkurenceschopnost a atraktivnost tohoto území. Bylo navrženo optimální řešení pro vyvážený rozvoj území z hlediska faktorů ekonomických, sociálních a životního prostředí. Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“, doporučila zpracovat podrobnější ÚS pro pro dvě velmi problematické oblasti Kohútka resp. Kasárna.

Kohútka - koridor přepravního zařízení vymezené v ZÚR ZK s označením veřejně prospěšné stavby „DT01“ se nachází na území obce Nový Hrozenkov (ORP Vsetín). Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ doporučila problematiku dopravní obslužnosti stabilizovaného areálu Kohútka (v územní studii „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ je předmětná oblast označena jako NH1) řešit samostatnou územní studií.

Cílem územní studie je navrhnout optimální šířku koridoru přepravního zařízení „DT01“ případně navrhnou variantní řešení v návaznosti na ZÚR ZK a územní plán dotčené obce. Případně doporučit úplné upuštění od tohoto záměru.

Textová část

.pdf ÚS PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KOHÚTKA 1306,52 kB
.pdf IV.Dopravně-technické řešení 1511,41 kB
.pdf IV_.Příloha č.1-Porovnání variant Kohútka 130,24 kB
.pdf IV_Příloha č. 2 - Orientacni ceny a technická data lanovek 2531,66 kB

Grafická částa

.pdf Výkres problemový 3964,17 kB
.pdf Legenda - Výkres problémový 314,82 kB
.pdf Výkres hlavní 2563,87 kB
.pdf Legenda - Výkres hlavní 177,36 kB
.pdf Výkres koordinační 3674,49 kB
.pdf Legenda - Výkres koordinační 279,55 kB
.pdf Výkres širších vztahů 3727,99 kB
.pdf Legenda - Výkres širších vztahů 285,78 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 1550,22 kB
.pdf Legenda - Výkres dopravní a technické infrastruktury 180,89 kB
.pdf Výkres VPS, VPO 1280,54 kB
.pdf Legenda - Výkres VPS 137,05 kB

POSOUZENÍ SEA + NATURA

.pdf SEA 9762,82 kB
.pdf Natura 2000 8163,76 kB
aktualizováno: 30.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap