Územní studie krajiny obcí Zlámanec a Kelníky

Pilotní územní studie krajiny byla zpracována s cílem posouzení aktuálního stavu krajiny, vyhodnocení jejích potenciálů a návrh opatření směřující k ekologické stabilizaci krajiny v adaptaci na důsledky klimatické změny, k zachování krajinného rázu a dalších hodnot území.
Územní studie krajiny je územně plánovací podklad řešící problematiku krajiny na k. ú. Kelníky a k. ú. Zlámanec.
Územní studie krajiny sumarizuje podklady pro uchování (ochranu) a rozvíjení krajinných potenciálů.
Územní studie krajiny bude jedním ze základních podkladů pro zpracování koncepce uspořádání krajiny v územních plánech.
Územní studie bude jedním z nástrojů adaptačních opatření na změnu klimatu.
Územní studie krajiny se prioritně zabývá/řeší nezastavěné územím současně ale akceptuje a zohledňuje zastavěné a zastavitelné území, včetně souvisejících záměrů.
Územní studie krajiny řeší zejména územní deficity krajiny a navrhuje řešení pro jejich eliminaci, a opatření k ochraně a rozvoji krajinných potenciálů.

Územní studie byla 18. ledna 2016 vložena do evidence územně plánovací činnosti a tím byla schválena možnost jejího využití.

dokumenty

.pdf Územní studie krajiny textová+grafická část 41352,65 kB
aktualizováno: 29.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap