Územní plánování

Kraj v oblasti územního plánování zodpovídá za respektování celorepublikového územního plánu a v souladu s ním vytváří své Zásady územního rozvoje, které stanovují podstatné požadavky na co nejúčelnější využití území kraje s ohledem na jeho další rozvoj.
Kromě toho kraj vytváří vlastní územně analytické podklady, což jsou soubory grafických a popisných údajů o území, obsahující veškeré aktuální a důležité informace - např. údaje o sítích, infrastruktuře, životním prostředí atd.

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu
Dokumenty oddělení územního plánování
Dokumenty oddělení stavebního řádu
Dokumenty agendy pohřebnictví
Podprogramy, dotační tituly, výběrová řízení, informace pro obce
Doporučené webové stránky
Výbor pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje
UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí
Měření radonu

Aktuality

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap