Územně analytické podklady Zlínského kraje

Program:

Integrovaný operační program

Prioritní osa:

5 Národní podpora územního rozvoje

Oblast podpory:

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Období realizace:

10/2008 - 6/2009

Celkový rozpočet:

475 000,- Kč

Financování:

Integrovaný operační program: 403 750,- Kč (85%)
Státní rozpočet ČR: 71 250,- Kč (15%)

Stručný obsah:

Cílem projektu je pořízení územně analytických podkladů Zlínského kraje, přičemž základem je vytvoření digitální tématické databáze pro evidenci všech geografických podkladů rozboru udržitelného rozvoje území, jejich převedení do této databáze a vytvoření pravidel, jak s takto uspořádanými informacemi pracovat.

Navazujícím krokem je zpracování samotného rozboru udržitelného rozvoje území a zapracování jeho výsledků do databáze. Takto zpracovaná strukturovaná databáze bude základním podkladem pro pořizování zásad územního rozvoje Zlínského kraje a umožní efektivní výkon státní správy Krajského úřadu Zlínského kraje.

Výstupy projektu:

Výstupem projektu je zpřístupnění územně analytických podkladů Zlínského kraje dálkovým přístupem v prostředí Portálu územně analytických podkladů a územních plánů Zlínského kraje.

Partneři projektu:

Projekt není realizován ve spolupráci s partnery.

Aktuální stav:

Projekt v realizaci.

Odkaz:

www.strukturalni-fondy.cz/iop

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský
577 043 848
martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap