Úvod

Všechny obce s rozšířenou působností Zlínského kraje postupují při tvorbě a údržbě územně analytických podkladů pro svá správní území jednotným způsobem na základě Smlouvy o partnerství uzavřené v roce 2007. Jednotné zpracování se týká jak datové základny územně analytických podkladů (stejný katalog jevů a datový model, stejná vizualizace dat), tak i podoby výsledného rozboru udržitelného rozvoje území.
Celé toto řešení je zastřešeno službou - technologickým nástrojem (webový portál), který obcím s rozšířenou působností poskytuje Zlínský kraj. Jednotliví partneři se na provozu webového portálu podílejí finančně podle dohodnutých kritérií (velikost správního území, objemy dat, atd.), část provozu finančně zabezpečuje i Zlínský kraj.
Služba je zajištěna prostřednictvím outsourcingu, což umožňuje pracovníkům kraje (odbor územního plánování a stavebního řádu společně s oddělením informatiky odboru Kanceláře ředitele) nezabývat se technologickými záležitostmi a věnovat se projektu po stránce metodické a organizační. Stejně tak pořizovatelé územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností se nemusí soustředit na problémy typu jak vůbec územně analytické podklady uchopit a zpracovat, ale mohou se věnovat jejich vlastní tvorbě a údržbě.
Celý systém je organizačně zajištěn z prostředí jednoho ze subportálů Zlínského kraje na adrese http://www.juap-zk.cz/. K dispozici jsou zde popisy řešení, použité modely zpracování, seznamy a statistiky k jednotlivým sledovaným jevům a především linky na datovou základnu územně analytických podkladů a rozbory udržitelného rozvoje území obcí s rozšířenou působností a kraje.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap