Úřední deska

Aktuální dokumenty

záměr pronájmu

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení14.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí15.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/550/KŘ
Zlínský kraj vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví ZK

Oznámení o možnosti převzít písemnost - P. Vinklárek

KategorieÚzemní plánování
Datum vyvěšení14.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí30.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/549/ÚP
Oznámení o možnosti převzít písemnost - P. Vinklárek

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/55 - Staré Město u UH

KategorieDoprava
Datum vyvěšení14.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí28.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/548/DOP
Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na sil. I/55 v průjezdním úseku obce v místě křížení s MK ul. Východní ve Starém Městě u Uherského Hradiště, km staničení cca od 71,150 do 71,400.

Rozhodnutí o odvolání - Deklaratorní řízení k.ú. Vizovice

KategorieDoprava
Datum vyvěšení14.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí29.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/547/DOP
Deklaratorní řízení k.ú. Vizovice

Výběrové řízení - gynekologie a porodnictví - Zlín

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení14.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí1.8.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/546/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Záměr pachtu v k.ú. Malenovice u Zlína

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení13.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí14.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/545/INV
Záměr pachtu - pozemky v k.ú. Malenovice u Zlína

Smlouvy o poskytnutí dotace z programu KUL03-19

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení12.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí12.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/544/KUL
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES vyloučeny ze zpřístupnění.

Integrovaná prevence - DEZA, a.s. - provoz energetika

KategorieŽivotní prostředí – IPPC
Datum vyvěšení12.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí12.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/543/ŽPZE
Zveřejnění informace o vydání rozhodnutí - změny integrovaného povolení č. 17 postupem dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Výzva k odstranění reklamního zařízení

KategorieDoprava
Datum vyvěšení12.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí26.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/542/DOP
Katastrální území Vsetín

I/69 ZU OOP oprava zastávky_Vsetín-Rokytnice

KategorieDoprava
Datum vyvěšení12.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí26.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/541/DOP
Stanovení přechodné úpravy provozu

Přechodná úprava provozu na I/50 k.ú. Bánov

KategorieDoprava
Datum vyvěšení12.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí26.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/540/DOP
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/50 v k. ú. Bánov, okres UH, z důvodu opravy povrchu vozovky silnice

Návrh Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje

KategorieDoprava
Datum vyvěšení12.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí28.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/539/DOP
Návrh Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje.

RP02-19DT4 smlouva D/0747/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení12.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí12.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/538/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

Vyrozumění účastníků řízení - Holešov - energetická stavba

KategorieÚzemní plánování
Datum vyvěšení11.6.2019 13:00:00
Datum sejmutí27.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/537/ÚP
Vyrozumění účastníků řízení - energetická stavba v rámci průmyslové zóny Holešov

Vyrozumění účastníků řízení - Holešov - investiční příprava území

KategorieÚzemní plánování
Datum vyvěšení11.6.2019 13:00:00
Datum sejmutí27.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/536/ÚP
Vyrozumění účastníků řízení - investiční příprava území průmyslové zóny Holešov

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Horní Němčí EKO-031-19

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí8.9.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/535/EKO
---

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Sazovice EKO-030-19

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí8.9.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/534/EKO
---

Výpis usnesení 14. zasedání RZK dne 05.06.2019

KategorieUsnesení Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí25.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/533/KH
Dokument obsahuje výpis usnesení přijatých Radou Zlínského kraje.

Výpis usnesení 13. zasedání RZK dne 27.05.2019

KategorieUsnesení Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí25.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/532/KH
Dokument obsahuje výpis usnesení přijatých Radou Zlínského kraje.

Posuzování vlivů na ŽP - zveřejnění dokumentace EIA - ZEVO Vsetín

KategorieŽivotní prostředí – EIA
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí26.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/531/ŽPZE
Zveřejnění dokumentace EIA záměru "Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín".

k. ú. Vsetín

RP02-19DT1 smlouvy D/0794/2019/STR, D/0772/2019/STR, D/0750/2019/STR, D/0795/2019/STR, RP02-19DT4 smlouva D/0753/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí11.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/530/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje D/1437/2018/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí11.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/529/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace D/1448/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí11.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/528/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace D/1456/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí11.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/527/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1447/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí11.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/526/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1446/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí11.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/525/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1445/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí11.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/524/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru zemědělství a životního prostředí

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – krajský úřad
Datum vyvěšení10.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí25.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/523/KŘ
Zaměstnanec oddělení ochrany prostředí a energetiky

SVS/2019/069827-Z ukončení mimořádných veterinárních opatření - moru včelího plodu

KategorieŽivotní prostředí
Datum vyvěšení7.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí8.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/522/ŽPZE
SVS/2019/069827-Z ukončení mimořádných veterinárních opatření - moru včelího plodu

Posuzování vlivů na ŽP - Závěr zjišťovacího řízení - Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a. s.

KategorieŽivotní prostředí – EIA
Datum vyvěšení7.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí23.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/521/ŽPZE
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení - rozhodnutí záměru "Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. – optimalizace skladových ploch"

k. ú. Mštěnovice

Úprava podmínek Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II.

KategorieProgramy pro poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí15.9.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/520/STR
Na základě usnesení Rady Zlínského kraje č. 0385/R13/19 ze dne 27. 5. 2019 byly převedeny nevyužité neinvestiční prostředky na publicitu ve výši 286 941 Kč na investiční prostředky u projektu.

Rozhodnutí - Posílení sítě NN, VN - Poličná

KategorieÚzemní plánování
Datum vyvěšení7.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí23.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/519/ÚP
Rozhodnutí - Posílení sítě NN, VN - Poličná

RP02-19DT3 smlouva D/0780/2019/STR, RP02-19DT4 smlouvy D/0771/2019/STR, D/0748/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí7.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/518/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

RP02-19DT1 smlouvy D/0784/2019/STR, D/0742/2019/STR, RP02-19DT2 smlouvy D/0754/2019/STR, D/0782/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí6.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/517/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1432/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí8.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/516/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1429/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí8.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/515/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Návrh opatření obecné povahy nadměrné přepravy MD

KategorieDoprava
Datum vyvěšení6.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí21.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/514/DOP
přepravy zemědělských strojů po silnicích II. a III. třídy

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na I/55 k. ú. Tlumačov

KategorieDoprava
Datum vyvěšení6.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí20.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/513/DOP
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/55 v k. ú. Tlumačov na Moravě, km cca 47,400 - 48,040, z důvodu označení parkovací plochy pro účastníky akce "Lážo plážo fest 2019 - hudební festival".

Veřejná vyhláška

KategorieOstatní
Datum vyvěšení6.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí24.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/512/PŽÚ
Veřejná vyhláška

Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17.06.2019

KategorieProgram zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
Datum vyvěšení6.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí17.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/511/KH
Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17.06.2019

D/1369/2019/ŽPZE veřejnoprávní smlouva

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení6.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí8.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/510/ŽPZE
D/1369/2019/ŽPZE veřejnoprávní smlouva RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

D/1341/2019/ŽPZE,D/1345/2019/ŽPZE,D/1350/2019/ŽPZE,D/1353/2019/ŽPZE,D/1358/2019/ŽPZE,D/1360/2019/ŽPZE,D/1365/2019/ŽPZE

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení6.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí8.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/509/ŽPZE
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích D/1341/2019/ŽPZE,D/1345/2019/ŽPZE,D/1350/2019/ŽPZE,D/1353/2019/ŽPZE,D/1358/2019/ŽPZE,D/1360/2019/ŽPZE,D/1365/2019/ŽPZE

Rozhodnutí o odvolání - Zařazení místní komunikace 0068 k.ú. Bojkovice do kategorie MK II. třídy

KategorieDoprava
Datum vyvěšení6.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí21.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/508/DOP
Zařazení místní komunikace 0068 k.ú. Bojkovice do kategorie MK II. třídy

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na I/55 k.ú. Napajedla

KategorieDoprava
Datum vyvěšení5.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí19.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/507/DOP
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/55 v k. ú. Napajedla, km staničení cca 53,625

Návrh OOP - stanovení MÚP na I/50 - Bystřice pod Lopeníkem

KategorieDoprava
Datum vyvěšení5.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí19.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/506/DOP
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem.

Integrovaná prevence - TO Servisní s.r.o. - Záložní zdroj s plynovými motory k podpůrné službě MZ5 v areálu Teplárny Otrokovice

KategorieŽivotní prostředí – IPPC
Datum vyvěšení5.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí20.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/505/ŽPZE
Zveřejnění odborného vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení postupem dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1444/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení5.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí5.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/504/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1441/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení5.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí5.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/503/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Záměr pronájmu

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení4.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí4.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/502/KŘ
Zlínský kraj vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví ZK

záměr pronájmu

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení4.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí4.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/500/KŘ
Zlínský kraj vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví ZK

Výběrové řízení - fyzioterapeut - Karolinka, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení4.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí20.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/499/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

RP02-19DT1 smlouvy D/0781/2019/STR, D/0788/2019/STR, D/0791/2019/STR, RP02-19DT4 smlouvy D/0752/2019/STR, D/0758/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení4.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí4.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/498/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí dotace D/1093/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení4.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí4.6.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/497/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství - Napajedla

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení3.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí19.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/496/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru Kancelář ředitele

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – krajský úřad
Datum vyvěšení3.6.2019 8:00:00
Datum sejmutí18.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/495/KŘ
Vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání

Výzva k předložení žádostí o dotaci z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA pro rok 2019, 2. kolo

KategorieProgramy pro poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení31.5.2019 14:00:00
Datum sejmutí31.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/494/KUL
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče vyhlašuje KUL01-19 "Program na podporu kulturních aktivit a akcí" 2. kolo“ formou neinvestiční dotace.

Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru sociálních věcí

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – krajský úřad
Datum vyvěšení31.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí24.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/493/KŘ
Zaměstnanec oddělení sociálních služeb - metodik sociální péče

Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru dopravy a silničního hospodářství

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – krajský úřad
Datum vyvěšení31.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí12.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/492/KŘ
Zaměstnanec oddělení silničního hospodářství

Výsledky výběrových řízení ze dne 29.05.2019

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení31.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí30.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/491/ZD
Výsledky výběrových řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Atómová elektráreň Mochovec VVER 4x440 MW 3. stavba

KategorieŽivotní prostředí – EIA
Datum vyvěšení31.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí17.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/490/ŽPZE
Rozhodnutí o záměru "Atómová elektráreň Mochovec VVER 4x440 MW 3. stavba".

Výběrové řízení - ŘEDITEL/ŘEDITELKA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, p. o.

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – příspěvkové organizace
Datum vyvěšení30.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí18.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/487/KŘ
ŘEDITEL/ŘEDITELKA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, p. o.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1427/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení30.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí30.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/486/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Výzva k předkládání nominací PRO AMICIS MUSAE 2019

KategorieOstatní
Datum vyvěšení30.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí31.8.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/485/KUL
V rámci veřejného ocenění a prezentace kulturního života ve Zlínském kraji uděluje od roku 2005 Rada Zlínského kraje ocenění „PRO AMICIS MUSAE“ (Přátelům múz) za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu.
Ocenění je udělováno každoročně zpravidla jednomu kandidátovi.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1436/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení30.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí30.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/484/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Výběrové řízení - zubní lékařství - Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín (VZP)

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení29.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí16.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/481/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení - fyzioterapeut - Uherské Hradiště

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení29.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí16.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/480/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Návrh úpravy č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019-2023

KategorieFinance
Datum vyvěšení29.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí17.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/479/EKO
Připojený dokument obsahuje Návrh úpravy č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2019-2023, připravený k projednání Zastupitelstvem ZK dne 17. 6. 2019. V tištěné podobě je k nahlédnutí na recepci KÚ (2. etáž). V elektronické podobě je zveřejněn na webových stránkách ZK v sekci Co Vás zajímá-finance-https://www.kr-zlinsky.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu-zlinskeho-kraje-na-roky-2019-2023-cl-4251.html. Pro uplatnění písemných připomínek občanů se stanovuje termín 31.5.2019 - 10.6.2019.

Návrh závěrečného účtu Zlínského kraje za rok 2018

KategorieFinance
Datum vyvěšení29.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí17.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/478/EKO
Připojený dokument obsahuje Návrh závěrečného účtu Zlínského kraje za rok 2018, připravený k projednání Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17. 6. 2019. V tištěné podobě je k nahlédnutí na recepci Krajského úřadu (2. etáž - prosklený kiosek). V elektronické podobě je zveřejněn na webových stránkách ZK v sekci Co Vás zajímá-finance-https://www.kr-zlinsky.cz/zaverecny-ucet-zlinskeho-kraje-cl-119.html. Pro uplatnění písemných připomínek občanů k návrhu se stanovuje termín 31. 5. 2019 - 10. 6. 2019.

Záměr pronájmu formou výběrového řízení k.ú. Zborovice

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení29.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí28.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/477/INV
Záměr pronájmu formou výběrového řízení k.ú. Zborovice

Integrovaná prevence - Marius Pedersen a.s. - Centrum pro nakládání s odpady Kvítkovice - Severozápad

KategorieŽivotní prostředí – IPPC
Datum vyvěšení28.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí27.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/473/ŽPZE
Zveřejnění informace o vydání rozhodnutí - změny č. 3 integrovaného povolení postupem dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Integrovaná prevence - DEZA, a.s. - Zařízení provozu Vodního hospodářství - Změna integrovaného povolení č. 3

KategorieŽivotní prostředí – IPPC
Datum vyvěšení27.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí27.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/467/ŽPZE
Zveřejnění informace o vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění.

Oznámení MUDr. Lenky Franckové o ukončení činnosti

KategorieOstatní
Datum vyvěšení24.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí31.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/466/ZD
Informace pro pacienty o možnosti požádat o předání zdravotnické dokumentace zvolenému poskytovateli zdravotních služeb.

Výsledky výběrových řízení ze dne 22.05.2019

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení24.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí24.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/463/ZD
Výsledky výběrových řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení - fyzioterapeut - Zlín

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení23.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí10.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/459/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 481997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1390/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí22.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/458/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Výběrové řízení - ergoterapeut - okres Kroměříž

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení22.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí9.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/454/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení - dětská kardiologie - Zlín

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení22.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí9.7.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/453/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Návrh plánu péče - Přírodní rezervace Uhliska

KategorieŽivotní prostředí
Datum vyvěšení21.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí20.8.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/452/ŽPZE
Oznámení záměru na nové vyhlášení Přírodní rezervace Uhliska a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro toto území

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1173/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení20.5.2019 9:30:00
Datum sejmutí21.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/451/STR
.

Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0035/2019/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení20.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí23.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/447/KH
podepsáno 16.05.2019

RP02-19DT1 smlouvy D/0785/2019/STR, D/0759/2019/STR, D/0757/2019/STR, D/0778/2019/STR, D/0775/2019/STR, D/0767/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení17.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí17.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/444/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

RP02-19DT2 smlouva D/0749/2019/STR, RP02-19DT3 smlouva D/0761/2019/STR, RP02-19DT4 smlouva D/0763/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení17.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí17.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/443/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

RP02-19DT1 Smlouvy D/0790/2019/STR, D/0789/2019/STR, D/0762/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení16.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí16.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/440/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

Výběrové řízení - zubní lékařství - Zdounky

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení15.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí30.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/437/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Záměr prodeje nemovitých věcí

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení15.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí17.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/436/INV
Záměr prodeje nemovitých věcí

Integrovaná prevence - Porážka jatečné drůbeže - RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. - Změna integrovaného povolení

KategorieŽivotní prostředí – IPPC
Datum vyvěšení15.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí17.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/435/ŽPZE
Zveřejnění informace o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Výběrové řízení - všeobecná sestra (925) - okres Vsetín, okres Zlín

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení15.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí29.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/433/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1174/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení14.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí15.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/429/STR
.

Záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Bystřička II EKO-020-19-1

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení10.5.2019 9:00:00
Datum sejmutí16.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/424/EKO
---

Záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Těšánky EKO-019-19-1

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení10.5.2019 9:00:00
Datum sejmutí16.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/423/EKO
---

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1320/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení10.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí10.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/419/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0068/2019/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení9.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí10.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/418/KH
podepsáno 06.05.2019

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1112/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení9.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí10.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/417/STR
.

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1115/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení9.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí10.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/416/STR
.

Výběrové řízení - ergoterapeut - Uherské Hradiště

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení9.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí25.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/415/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení - fyzioterapeut - Uherské Hradiště

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení9.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí25.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/414/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

RP02-19DT2 Smlouva D/0760/2019/STR, RP02-19DT4 Smlouva D/0756/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí7.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/405/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

RP02-19DT1 Smlouvy D/0793/2019/STR, D/0786/2019/STR, D/0777/2019/STR, D/0776/2019/STR, D/0765/2019/STR, D/0755/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí7.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/404/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

Oznámení o předpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách

KategorieDoprava
Datum vyvěšení7.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí31.12.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/402/DOP
Oznámení o předpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách s dopravcem veřejné drážní osobní dopravy, který bude zajišťovat drážní osobní dopravu na území Zlínského kraje od 15.12.2019 v rámci provozního souboru "D".

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1325/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí7.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/401/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1332/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí7.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/400/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1326/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí7.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/399/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1324/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí7.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/398/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1328/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí7.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/397/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Výběrové řízení - urologie - Bystřice pod Hostýnem

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení7.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí22.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/396/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0042/2019/KH, D/0066/2019/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení6.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí9.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/394/KH
podepsáno 30.4.2019

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje D/1323/2018/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení3.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí3.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/392/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje D/1327/2018/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení3.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí3.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/391/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje D/1312/2018/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení3.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí3.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/390/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1313/2019/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení3.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí3.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/389/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. D/1105/2019/KUL

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení2.5.2019 8:00:00
Datum sejmutí3.5.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/388/KUL
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.