Úřední deska

Aktuální dokumenty

Zobrazuji 1 - 500 z 2898 položek

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1452/2020/STR/1

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení9.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí10.12.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1108/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v dodatku č.1 příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šumice, dílčí část Plán společných zařízení..."

KategorieŽivotní prostředí – EIA
Datum vyvěšení9.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí27.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1107/ŽPZE
Zahájení zjišťovacího řízení, oznámení záměru "Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šumice, dílčí část Plán společných zařízení, konkrétně Lokalita Ovčírka a lokalita Bánský potok"

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Prodejní sklad fy. EUROSTŘECHY HOLDING, s. r. o., Holešov – Všetuly“

KategorieŽivotní prostředí – EIA
Datum vyvěšení8.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1106/ŽPZE
Zveřejnění informace o oznámení a zahájení zjišťovacího řízení pro záměr „Prodejní sklad fy. EUROSTŘECHY HOLDING, s. r. o., Holešov – Všetuly“ postupem dle zákona č. 100/2001 Sb.

Rozhodnutí MZe č. j. MZE-55331/2022

KategorieOstatní
Datum vyvěšení7.12.2022 9:00:00
Datum sejmutí23.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1105/ŽPZE
Rozhodnutí MZe - odboru státní správy lesů. myslivosti a rybářství č. j. MZE-55331/2022

Informace o dokumentaci záměru "Rekreačné domy Makov-Bútorky"

KategorieŽivotní prostředí – EIA
Datum vyvěšení7.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí22.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1104/ŽPZE
Zveřejnění informace o dokumentaci vlivů záměru prováděného mimo území České republiky na životní prostředí postupem dle zákona č. 100/2001 Sb.

záměr: "Rekreačné domy Makov-Bútorky"
příslušný úřad: MŽP

Výpis usnesení 34. zasedání RZK dne 28.11.2022

KategorieUsnesení Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje
Datum vyvěšení6.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí21.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1103/KH
Dokument obsahuje výpis usnesení přijatých Radou Zlínského kraje.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2442/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení6.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí7.12.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1102/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Rozhodnutí o odvolání - VN-Podlesí propoj VN242 a VN229, Valašské Meziříčí

KategorieÚzemní plánování
Datum vyvěšení5.12.2022 13:30:00
Datum sejmutí21.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1101/ÚP
Rozhodnutí o odvolání - VN-Podlesí propoj VN242 a VN229, Valašské Meziříčí

Rozhodnutí o vyvlastnění - Anežka Hrobařová

KategorieÚzemní plánování
Datum vyvěšení5.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí21.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1100/ÚP
Řízení o omezení vlastnického práva k pozemku p.č. 1674/83 v k.ú. Nedakonice (sp. zn. KUSP 73950/2021 ÚP-C)

Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru řízení dotačních projektů

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – krajský úřad
Datum vyvěšení2.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí19.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1099/KŘ
Projektový manažer

Výpis usnesení 33. zasedání RZK dne 21.11.2022

KategorieUsnesení Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje
Datum vyvěšení2.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí17.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1098/KH
Dokument obsahuje výpis usnesení přijatých Radou Zlínského kraje.

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení záměru "Betonárna Holešov - optimalizace výrobní kapacity"

KategorieŽivotní prostředí – EIA
Datum vyvěšení2.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí18.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1097/ŽPZE
Zveřejnění rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení pro záměr "Betonárna Holešov - optimalizace výrobní kapacity" postupem dle zákona č. 100/2001 Sb.

k.ú. Holešov

Pozvánka s návrhem programu 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 12.12.2022

KategorieProgram zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
Datum vyvěšení1.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí1.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1096/KH
Pozvánka s návrhem programu 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 12.12.2022

Výběrové řízení - zubní lékař - Buchlovice

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení1.12.2022 8:00:00
Datum sejmutí18.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1095/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Stanovení přechodné úpravy provozu OOP I/49 Zlín, napojení prům. zóny

KategorieDoprava
Datum vyvěšení30.11.2022 10:00:00
Datum sejmutí15.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1094/DOP
Napojení nové okružní křižovatky

Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství (pro VZP) - Zlínský kraj

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení30.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí17.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1092/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2310/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení29.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí30.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1091/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Integrovaná prevence - ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. - Výroba křemíkových desek a čipů

KategorieŽivotní prostředí – IPPC
Datum vyvěšení29.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí29.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1090/ŽPZE
Zveřejnění informace o zahájení správního řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Výroba křemíkových desek a čipů" společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru interního auditu a kontroly

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – krajský úřad
Datum vyvěšení28.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí13.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1089/KŘ
Finanční kontrolor - přezkum hospodaření

Výběrové řízení - psychiatrie (pro RBP) - Zlínský kraj

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení28.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí13.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1088/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Širokospektrální prodejna Na Vyhlídce"

KategorieŽivotní prostředí – EIA
Datum vyvěšení28.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí14.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1087/ŽPZE
Zahájení zjišťovacího řízení, oznámení záměru "Širokospektrální prodejna Na Vyhlídce"

Výpis usnesení 32. zasedání RZK dne 14.11.2022

KategorieUsnesení Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje
Datum vyvěšení25.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí10.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1086/KH
Dokument obsahuje výpis usnesení přijatých Radou Zlínského kraje.

Opravné rozhodnutí k záměru "Vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda"

KategorieŽivotní prostředí – EIA
Datum vyvěšení25.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí11.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1085/ŽPZE
Zveřejnění opravného rozhodnutí, které bylo vydáno k rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení vydaného pro záměr "Vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda" postupem dle zákona č. 100/2001 Sb.

k. ú. Valašská Bystřice

Výsledky výběrových řízení ze dne 23.11.2022

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení25.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí25.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1084/ZD
Výsledky výběrových řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Stanovení přechodné úpravy provozu na sil I/55, Staré Město

KategorieDoprava
Datum vyvěšení25.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí10.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1083/DOP
PÚP z důvodu odstavení techniky na komunikaci I/55 při stavbě St..Město DTS ,RTÚ, ČEZ ENERGO

Ozn. o zahájení spol. řízení

KategorieDoprava
Datum vyvěšení25.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí12.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1082/DOP
Ozn. o zahájení spol. řízení stavby: "I/57 Vsetín - připojovací pruh"

Výběrové řízení (ZPŠ) - zdravotnická dopravní služba - okres Vsetín

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení24.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí11.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1078/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Oznámení MUDr. Veroniky Křiváčkové o ukončení činnosti

KategorieOstatní
Datum vyvěšení23.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1077/ZD
Informace pro pacienty o možnosti požádat o předání zdravotnické dokumentace zvolenému poskytovateli zdravotních služeb.

Záměr prodeje

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení23.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí27.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1076/INV
Záměr prodeje

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2024-2028

KategorieFinance
Datum vyvěšení23.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.12.2099 23:59:59
Pořadové číslo2022/1075/EKO
Připojený dokument obsahuje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2024-2028, připravený k projednání Zastupitelstvem ZK dne 12. 12. 2022. Dokument je ve formátu PDF. V tištěné podobě je k nahlédnutí na Recepci KÚ ZK. V elekt. podobě je zveřejněn na web stránkách ZK v sekci Co Vás zajímá - Finance - https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-zlinskeho-kraje-na-roky-2024-2028-cl-5527.html. Lhůta pro podání písemných připomínek občanů se stanovuje od 23. 11. 2022 do 2. 12. 2022.

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2023

KategorieFinance
Datum vyvěšení23.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.12.2099 23:59:59
Pořadové číslo2022/1074/EKO
Připojený dokument obsahuje Návrh rozpočtu ZK na rok 2023, připravený k projednání Zastupitelstvem ZK dne 12. 12. 2022. Dokument je ve formátu PDF. V tištěné podobě je k nahlédnutí na Recepci KÚ ZK. V elektronické podobě je zveřejněn na webových stránkách ZK v sekci Co Vás zajímá - Finance - https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-rozpoctu-zlinskeho-kraje-na-rok-2023-cl-5526.html. Lhůta pro podání písemných připomínek občanů se stanovuje od 23. 11. 2022 do 2. 12. 2022.

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2346/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení23.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí24.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1073/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Zlobice EKO-068-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení22.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1072/EKO
---

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Topolná EKO-067-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení22.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1071/EKO
---

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2461/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1068/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2463/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1067/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru informačních a komunikačních technologií

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – krajský úřad
Datum vyvěšení21.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí12.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1065/KŘ
Správce informačního systému

Oznámení MUDr. Ireny Kubovičové o ukončení činnosti

KategorieOstatní
Datum vyvěšení21.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí15.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1064/ZD
Informace pro pacienty o možnosti požádat o předání zdravotnické dokumentace zvolenému poskytovateli zdravotních služeb.

Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru školství, mládeže a sportu

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – krajský úřad
Datum vyvěšení18.11.2022 13:00:00
Datum sejmutí4.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1063/KŘ
Zaměstnanec oddělení organizačního a správního

Dodatek č. 1 ke Smlouvě D/0859/2022 o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2022

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení16.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí18.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1060/SOC
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/0859/2022/SOC – Obec Babice

Výběrové řízení - dětská gynekologie - okres Uherské Hradiště

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení16.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí4.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1059/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení - kardiologie - Valašské Meziříčí

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení16.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí4.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1058/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení (VZP) - zubní lékař - okres Vsetín

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení16.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí4.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1057/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení (VZP) - zubní lékař - okres Kroměříž

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení16.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí4.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1056/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení (VZP) - zubní lékař - okres Uherské Hradiště

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení16.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí4.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1055/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení (VZP) - zubní lékař - okres Zlín

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení16.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí4.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1054/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Návrh stanovení místní úpr. provozu na sil. I/50

KategorieDoprava
Datum vyvěšení15.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí15.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1051/DOP
Změna místní úpravy provoz na základě bezpečnostní inspekce

Výpis usnesení 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 31.10.2022

KategorieUsnesení Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje
Datum vyvěšení15.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí15.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1049/KH
Výpis usnesení 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 31.10.2022

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2490/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení15.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí16.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1048/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2311/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení15.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí16.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1047/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Výběrové řízení - všeobecná sestra (domácí péče) - okres Zlín

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení14.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1045/ZD
Výběrové řízení - všeobecná sestra (domácí péče) - okres Zlín

Výběrové řízení (VZP) - psychiatrie - okres Uherské Hradiště

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení14.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1044/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru sociálních věcí

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – krajský úřad
Datum vyvěšení11.11.2022 13:00:00
Datum sejmutí6.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1041/KŘ
Zaměstnanec oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb - metodika sociální péče - PRODLOUŽENO

Záměr prodeje nemovitých věcí

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení11.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí12.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1039/INV
Záměr prodeje nemovitých věcí

Záměr pachtu vodohospodářské infrastruktury

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení11.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí12.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1038/INV
Záměr pachtu vodohospodářské infrastruktury

Dodatek č. 1 ke Smlouvě D/0830/2022 o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2022

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení10.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí11.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1037/SOC
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/0830/2022/SOC – Domov pro seniory Koryčany

Dodatek č. 1 ke Smlouvě D/0880/2022 o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2022

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení10.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí11.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1036/SOC
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/0880/2022/SOC – Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace

Dodatek č. 1 ke Smlouvě D/0877/2022 o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2022

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení10.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí11.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1035/SOC
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/0877/2022/SOC – Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace

Dodatek č. 1 ke Smlouvě D/0876/2022 o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2022

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení10.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí11.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1034/SOC
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/0876/2022/SOC – Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace

Dodatek č. 1 ke Smlouvě D/0866/2022 o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2022

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení10.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí11.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1033/SOC
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/0866/2022/SOC – Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace

Dodatek č. 1 ke Smlouvě D/0823/2022 o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2022

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení10.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí11.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1032/SOC
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/0823/2022/SOC – DECENT Hulín, příspěvková organizace

Výběrové řízení - ortoptista - okres Uherské Hradiště

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení10.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí29.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1031/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Stížnosti v oblasti zdravotnictví

KategorieOstatní
Datum vyvěšení9.11.2022 13:00:00
Datum sejmutí31.12.2027 23:59:59
Pořadové číslo2022/1030/ZD
Informace pro pacienty o postupu při podávání a vyřizování stížností směřujících vůči poskytovatelům zdravotních služeb.

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Podkopná Lhota EKO-066-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení9.11.2022 9:30:00
Datum sejmutí11.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1029/EKO
---

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Podkopná Lhota EKO-058-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení9.11.2022 9:30:00
Datum sejmutí11.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1028/EKO
---

Záměr úplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Kroměříž EKO-065-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení8.11.2022 9:00:00
Datum sejmutí11.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1026/EKO
---

Záměr úplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Hrachovec EKO-064-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení8.11.2022 9:00:00
Datum sejmutí31.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1025/EKO
---

Záměr úplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Zdounky EKO-063-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení8.11.2022 9:00:00
Datum sejmutí11.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1024/EKO
---

Záměr úplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Chvalčov EKO-062-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení8.11.2022 9:00:00
Datum sejmutí31.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1023/EKO
---

Záměr úplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Rajnochovice EKO-061-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení8.11.2022 9:00:00
Datum sejmutí31.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1022/EKO
---

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Vsetín EKO-060-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení8.11.2022 9:00:00
Datum sejmutí11.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1021/EKO
---

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Zubří EKO-059-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení8.11.2022 9:00:00
Datum sejmutí11.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1020/EKO
---

Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru sociálních věcí - PRODLOUŽENÍ

KategorieVýběrová řízení – volná pracovní místa – krajský úřad
Datum vyvěšení7.11.2022 10:30:00
Datum sejmutí9.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/1018/KŘ
Zaměstnanec oddělení sociálně právní ochrany - psycholog

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2347/2022/STR a č. D/2355/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí8.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/1016/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Výběrové řízení - sestra pro péči v psychiatrii - okres Uherské Hradiště

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení7.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1015/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Oznámení MUDr. Hany Richterové o ukončení činnosti

KategorieOstatní
Datum vyvěšení3.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1010/ZD
Informace pro pacienty o možnosti požádat o předání zdravotnické dokumentace zvolenému poskytovateli zdravotních služeb.

Oznámení MUDr. Jitky Červinkové o ukončení činnosti

KategorieOstatní
Datum vyvěšení3.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí10.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1009/ZD
Informace pro pacienty o možnosti požádat o předání zdravotnické dokumentace zvolenému poskytovateli zdravotních služeb.

Výběrové řízení - klinický psycholog - okres Kroměříž

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení2.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí17.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1001/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení - klinická biochemie - odběrová místnost - Zlínský kraj

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení2.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí17.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/1000/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení - zubní lékař - Napajedla

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení2.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí17.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/999/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení (ČPZP) - praktické lékařství pro děti a dorost - okres Uherské Hradiště

KategorieVýběrová řízení ve zdravotnictví
Datum vyvěšení2.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí17.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/998/ZD
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1085/2020/STR/1

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení1.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí2.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/997/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Spolufinancování programu MV-GŘ HZS ČR - Smlouva D/1964/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení1.11.2022 8:00:00
Datum sejmutí2.11.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/996/KH
podepsáno 26.10.2022

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2836/2020/STR/1

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/986/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2462/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/985/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2460/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/984/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2459/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/983/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2465/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/982/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2427/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/981/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2438/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/980/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2429/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/979/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2430/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/978/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2441/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/977/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2309/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/976/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022 č. D/2245/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/975/SOC
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 (část A)
číslo: D/2245/2022/SOC – Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022 č. D/2214/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/974/SOC
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 (část A)
číslo: D/2214/2022/SOC – Domov pro seniory Koryčany

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022 č. D/2178/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/973/SOC
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 (část B)
číslo: D/2178/2022/SOC – DECENT Hulín, příspěvková organizace

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2356/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí26.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/972/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Oznámení společnosti Psychiatrická ordinace MUDr. Josef Kašpárek s.r.o. o ukončení činnosti

KategorieOstatní
Datum vyvěšení20.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí13.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/967/ZD
Informace pro pacienty o možnosti požádat o předání zdravotnické dokumentace zvolenému poskytovateli zdravotních služeb.

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2357/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení18.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí19.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/962/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

RP23-22 Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve Zlínském kraji

KategorieProgramy pro poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení18.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.8.2026 23:59:59
Pořadové číslo2022/961/STR
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace a žádost

Smlouva o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit SSL na území ZK pro rok 2022 č. D/2291/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení18.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí19.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/959/SOC
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/2291/2022/SOC – Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace

Smlouva o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit SSL na území ZK pro rok 2022 č. D/2290/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení18.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí19.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/958/SOC
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/2290/2022/SOC – Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace

Smlouva o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit SSL na území ZK pro rok 2022 č. D/2286/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení18.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí19.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/957/SOC
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/2286/2022/SOC – Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace

Smlouva o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit SSL na území ZK pro rok 2022 č. D/2283/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení18.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí19.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/956/SOC
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/2283/2022/SOC – Obec Babice

Smlouva o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit SSL na území ZK pro rok 2022 č. D/2264/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení18.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí19.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/955/SOC
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/2264/2022/SOC – Domov pro seniory Koryčany

Smlouva o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit SSL na území ZK pro rok 2022 č. D/2260/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení18.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí19.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/954/SOC
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
číslo: D/2260/2022/SOC – DECENT Hulín, příspěvková organizace

RP22-22 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“

KategorieProgramy pro poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení18.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí20.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/951/STR
.

oznámení o předpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách - prov. soubor C (ČD, a.s.)

KategorieDoprava
Datum vyvěšení12.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí12.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/941/DOP
oznámení o předpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách - provozní soubor C (dopravce ČD, a.s.)

oznámení o předpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách - prov. soubor A (ČD, a.s.)

KategorieDoprava
Datum vyvěšení12.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí12.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/940/DOP
oznámení o předpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách - provozní soubor A (dopravce ČD, a.s.)

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2157/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí12.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/937/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2422/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí12.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/936/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2421/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí12.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/935/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2423/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení11.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí12.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/934/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2349/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení6.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí7.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/925/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Program k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023

KategorieProgramy pro poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení5.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí10.1.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/920/SOC
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023, Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023

Záměr majetkoprávního vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. Kelč-Staré Město EKO-057-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení4.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí11.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/918/EKO
---

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Všemina EKO-056-22

KategorieNemovitý majetek (záměry, výpůjčky, prodej)
Datum vyvěšení4.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí11.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/917/EKO
---

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2350/2022/STR, č. D/2351/2022/STR, č. D/2352/2022/STR, č. D/2353/2022/STR a č. D/2354/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení4.10.2022 8:00:00
Datum sejmutí5.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/912/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Výzva na zápis do "Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje"

KategorieOstatní
Datum vyvěšení3.10.2022 10:00:00
Datum sejmutí28.2.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/911/KUL
Příjem nominací do 28. 2. 2023

Výzva k předkládání nominací na titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje"

KategorieOstatní
Datum vyvěšení3.10.2022 10:00:00
Datum sejmutí28.2.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/910/KUL
Příjem nominací do 28. 2. 2023

Spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR - Smlouva D/1965/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení30.9.2022 8:00:00
Datum sejmutí1.10.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/908/KH
podepsáno 27.09.2022

Program Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III pro rok 2023

KategorieProgramy pro poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.9.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.12.2022 23:59:59
Pořadové číslo2022/889/ŘDP
Příjem žádostí o finanční podporu je v termínu od 25. 10. 2022 do 1. 11. 2022 včetně.
Finanční podpora je určena pro vybrané poskytovatele sociálních služeb dle přílohy č. 2 Programu.

RP12 - 22 Smlouva D/1289/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení15.9.2022 8:00:00
Datum sejmutí16.9.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/875/KH
podepsáno 12.09.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK 2022

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení14.9.2022 8:00:00
Datum sejmutí15.9.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/873/SOC
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 číslo: D/0860/2022/SOC - Obec Spytihněv

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1994/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení13.9.2022 8:00:00
Datum sejmutí14.9.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/872/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1942/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení12.9.2022 8:00:00
Datum sejmutí13.9.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/871/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2171/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení12.9.2022 8:00:00
Datum sejmutí13.9.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/870/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1975/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení12.9.2022 8:00:00
Datum sejmutí13.9.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/869/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

RP 12-22 Smlouva D/1255/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení7.9.2022 8:00:00
Datum sejmutí8.9.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/860/KH
podepsáno 5.9.2022

RP 12-22 Smlouva D/1263/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení26.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí27.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/820/KH
podepsáno 24.08.2022

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2096/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení19.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí20.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/796/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2100/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení19.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí20.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/795/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1976/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení19.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí20.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/794/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR - Smlouva D/1622/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení17.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí18.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/786/KH
podepsáno 15.08.2022

KUL03-22 Smlouva D/1531/2022/KUL

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení16.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí17.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/781/KUL
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1995/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení16.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí17.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/780/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1993/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení16.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí17.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/779/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1772/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení15.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí16.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/777/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1738/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení15.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí16.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/776/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR - Smlouva D/1962/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení15.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí16.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/775/KH
podepsáno 12.08.2022

RP02-22 Smlouva D/0920/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení9.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí10.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/759/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1982/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení5.8.2022 9:00:00
Datum sejmutí6.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/754/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1983/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení5.8.2022 9:00:00
Datum sejmutí6.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/753/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

RP12-22 Smlouva D/1264/2022/KH, D/1276/2022

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení4.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí5.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/743/KH
podepsáno 02.08.2022

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1330/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení3.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí4.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/738/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR - Smlouva D/1961/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení2.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí3.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/734/KH
podepsáno 29.07.2022

RP12-22 Smlouva D/1292/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení1.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí2.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/730/KH
podepsáno 26.07.2022

KUL03-22 Smlouvy D/1506/2022/KUL, D/1503/2022/KUL, D/1525/2022/KUL

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení1.8.2022 8:00:00
Datum sejmutí2.8.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/729/KUL
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1848/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení27.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí28.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/725/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1847/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení27.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí28.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/724/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1849/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení27.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí28.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/723/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1850/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení27.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí28.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/722/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1851/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení27.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí28.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/721/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1815/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení27.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí28.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/720/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Spolufinancování programu MV-GŘ HZS ČR - Smlouva D/1614/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí28.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/717/KH
podepsáno 21.07.2022

RP12-22 Smlouva D/1293/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí28.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/716/KH
podepsáno 21.07.2022

Zlínský kraj pracuje na tvorbě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024

KategorieOstatní
Datum vyvěšení25.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí31.5.2023 23:59:59
Pořadové číslo2022/715/SOC
Zlínský kraj pracuje na tvorbě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1872/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/713/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1662/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/712/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1744/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/711/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1814/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/710/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2022 č. D/0877/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/709/SOC

Smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2022 č. D/0830/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/708/SOC

Smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2022 č. D/0876/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/707/SOC

Smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2022 č. D/0866/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/706/SOC

Smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2022 č. D/0880/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/705/SOC

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje 2022 č. D/0112/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/704/SOC

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje 2022 č. D/0143/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/703/SOC

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje 2022 č. D/0151/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/702/SOC

Smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2022 č. D/0823/2022/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/701/SOC

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1727/2022/ŽPZE v rámci programu RP04-22

KategorieProgramy pro poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení22.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí23.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/700/ŽPZE
Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1727/2022/ŽPZE v rámci programu RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1766/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí22.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/698/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.


Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1783/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí22.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/697/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1761/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí22.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/696/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1803/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí22.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/695/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1742/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí22.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/694/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1739/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí22.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/693/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1713/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí22.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/692/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1714/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí22.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/691/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1741/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí22.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/690/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1695/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí22.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/689/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

RP02-22 Smlouvy D/0913/2022/STR, D/0931/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení20.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí21.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/685/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1977/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení19.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí20.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/683/STR
.

RP12-22 Smlouva D/1288/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení15.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí16.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/680/KH
podepsáno 13.07.2022

RP02-22 Smlouvy D/0918/2022/STR, D/0919/2022/STR, D/0936/2022/STR, D/0943/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení15.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí16.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/679/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Spolufinancování programů MV - GŘ HZS ČR - Smlouva D/1619/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení15.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí16.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/678/KH
podepsáno 13.07.2022

RP12-22 Smlouva D/1279/2022/KH

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení14.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí15.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/676/KH
podepsáno 11.07.2022

RP02-22 Smlouvy D/0910/2022/STR, D/0926/2022/STR, D/0951/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení13.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí14.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/662/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1332/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení13.7.2022 8:00:00
Datum sejmutí13.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/661/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1857/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení12.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí13.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/660/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1748/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení12.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí13.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/659/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla provedena v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace anonymizace údajů, které jsou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vyloučeny ze zpřístupnění.

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1832/2022/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení12.7.2022 9:00:00
Datum sejmutí13.7.2025 23:59:59
Pořadové číslo2022/658/STR
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. byla proveden