Úprava postupu u "mylných plateb"

  17.12.2012

Zprostředkující subjekt informuje o nové úpravě postupu při řešení tzv. mylných plateb.

V Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK  (4. a 5. verze) a přímo v některých verzích Smluv o financování grantových projektů je uvedeno pravidlo, že v případě navrácení mylně převedených prostředků z projektového účtu z vlastní iniciativy příjemce, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění mylného převodu, se toto nebude řešit jako porušení rozpočtové kázně a nesrovnalost.

Při kontrole Řídícího orgánu OP VK ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu ve třetím čtvrtletí tohoto roku bylo zjištěno, že je toto pravidlo v rozporu s platnou legislativou.

V návaznosti na toto zjištění bude Zlínský kraj jakožto Zprostředkující subjekt OP VK postupovat u všech mylných plateb jako při podezření na nesrovnalost.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme příjemce o zvýšenou opatrnost při zadávání bankovních převodů z projektového účtu.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap