Úprava podmínek programu „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.“ a podprogramu "NZÚ-AMO"

  26.5.2022

Na základě usnesení Rady Zlínského kraje č. 0070/R02/22 ze dne 31. 1. 2022 byly převedeny nevyužité neinvestiční prostředky na publicitu ve výši 118 519 Kč na investiční prostředky.

Podmínky Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III byly upraveny následujícím způsobem: v bodě 4. Finanční alokace a podmínky

Zdrojem finančních prostředků Programu je Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (prioritní osa 2, specifický cíl 2.1).

Předpokládaná alokace Programu: 177 596 953 Kč

Původní znění programu je zde: https://www.kr-zlinsky.cz/iii-vlna-1-prubezna-vyzva-cl-4982.html

Na základě usnesení Rady Zlínského kraje č. 0470/R17/22 ze dne 23. 5. 2022 byly navýšeny investiční prostředky programu „NZÚ - AMO Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve Zlínském kraji“ o nevyužitou alokaci z prostředků jiného kraje o 8 705 287 Kč.  

Rozpočet projektu: 72 131 487 Kč.

Žadatelé schválení do zásobníku projektů budou v daném pořadí postupně kontaktováni k uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje až do vyčerpání alokace.  

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap