Upozornění poskytovatelům zdravotních služeb na problém s aplikací § 59 odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském pojištění

  15.11.2016

 

Upozornění poskytovatelům zdravotních služeb na problém s aplikací § 59 odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském pojištění při ukončování dočasné pracovní neschopnosti

Dochází-li k ukončení dočasné pracovní neschopnosti dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tj. v případech, kdy uplynulo alespoň 180 dnů dočasné pracovní neschopnosti a vyšetřením pacienta se zjistí, že jeho zdravotní stav je stabilizovaný a je předpoklad, že již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, ukončuje se dočasná pracovní neschopnost 30. kalendářním dnem po dni tohoto vyšetření (netýká se DPN vojáka z povolání, vojáka v záloze ve výkonu vojenské činné služby nebo příslušníka bezpečnostního sboru).   

V těchto případech je ošetřující lékař povinen předat zprávu poskytovateli pracovnělékařských služeb (§ 61 písm. s) zákona o nemocenském pojištění) a zaměstnavateli (§ 61 odst. v) téhož předpisu), neboť jeho předpoklad, že pacient již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, je důvodem pro provedení mimořádné prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb ze zdravotních důvodů podle § 62 zákona o nemocenském pojištění. Uvedenou 30. denní lhůtou je tak dán časový prostor pro provedení této mimořádné prohlídky a pro reakci zaměstnavatele dle příslušných ustanovení Zákoníku práce.   

V praxi se setkáváme s případy, kdy je stabilizace zdravotního stavu konstatována posudkovým lékařem  OSSZ  při jednání LPS  a ošetřující lékaři jsou  tímto lékařem  (telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty) vyzýváni   k ukončování dočasné pracovní neschopnosti dnem jednání na OSSZ, tedy bez garance třicetidenní lhůty pro výše popsanou reakci poskytovatele pracovnělékařských služeb a zaměstnavatele.

Upozorňujeme poskytovatele zdravotních služeb, že tento postup není v souladu s ustanovením zákona o nemocenském pojištění a může být důvodem pro zrušení rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti při přezkoumání před správním orgánem dle § 47 zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.  Upozornění téhož znění zaslal odbor zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje i příslušným OSSZ působícím ve Zlínském kraji.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap