Upozornění poskytovatelům lůžkové a jednodenní péče - traumaplány

Dle ustanovení § 47, odst. 1, písm. d) a e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, mají všichni poskytovatelé zdravotních služeb, kteří poskytují lůžkovou a jednodenní péči na území Zlínského kraje, povinnost pravidelně aktualizovat svůj traumatologický plán a návrh jeho aktualizace předkládat odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje ke schválení.

Při jeho zpracování je třeba důsledně dbát na dodržení struktury dokumentu dané vyhláškou č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče, která je dostupná zde.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap