Upozornění poskytovatelům lůžkové a jednodenní péče - traumaplány

Dle ustanovení § 47, odst. 1, písm. d) a e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, mají všichni poskytovatelé zdravotních služeb, kteří poskytují lůžkovou a jednodenní péči na území Zlínského kraje, povinnost pravidelně aktualizovat svůj traumatologický plán a návrh jeho aktualizace předkládat odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje ke schválení.

Při jeho zpracování je třeba důsledně dbát na dodržení struktury dokumentu dané vyhláškou č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče, která je dostupná zde.

aktualizováno: 4.2.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap