Úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008 a nabyly účinnosti dne 23.10.2008. 

Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012 a nabyla účinnosti dne 05.10.2012.

Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018 a nabyla účinnosti dne 27.11.2018.

V souladu s ust. § 42 odst. 4 stavebního zákona Krajský úřad Zlínského kraje zajistil vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2.

Úplné znění ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 2 bylo poskytnuto stavebním úřadům a úřadům územního plánování na území Zlínského kraje, krajským úřadům sousedních krajů a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Do Úplného znění ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 2, v tištěné podobě, lze nahlédnout na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín, ve 12. etáži, a v elektronické podobě – viz níže.

 

Úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2

Přílohy, které jsou nedílnou součástí Úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2:

Příloha č. 1 - Textová část úplného znění ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 2

Příloha č. 2 - Grafická část úplného znění ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 2

      A.1  Návrh uspořádání území – rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti

      A.2  Plochy a koridory nadmístního významu

      A.3  Krajiny

      A.4  Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření

      A.5  Plochy a koridory pro územní studii a regulační plán

      B.  Koordinační výkres

 

dokumenty ke stažení

.pdf Úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2 148,98 kB
.pdf Příloha č. 1 - Textová část úplného znění ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 2 4259,57 kB
.pdf Příloha č. 2 - A.1 Návrh uspořádání území - Rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti 7560,32 kB
.pdf Příloha č. 2 - A.2 Plochy a koridory nadmístního významu 8311,89 kB
.pdf Příloha č. 2 - A.3 Krajiny 7652,74 kB
.pdf Příloha č. 2 - A.4 Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření 7957,9 kB
.pdf Příloha č. 2 - A.5 Plochy a koridory pro územní studii a regulační plán 7315,92 kB
.pdf Příloha č. 2 - B. Koordinační výkres 63239,9 kB
aktualizováno: 26.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap