Uplatnění odpovědnosti za vady prodaného zboží,

které se považují za rozpor s kupní smlouvou, neboť se projeví během prvních šesti měsíců od převzetí zboží.

 


Při uplatňování práv odpovědnosti za vady prodaného zboží má kupující u vad, které se projeví do šesti měsíců od převzetí zboží, právo na výměnu za zboží bez vady nebo na jeho opravu. Zákon přitom výslovně stanoví, že volba mezi výměnou a opravou je na kupujícím. Jestliže výměna ani oprava nevede k nápravě nebo není možná (například proto, že vadou trpí všechny shodné výrobky), má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy (tedy vrácení plné výše kupní ceny za zboží). Volba mezi slevou nebo odstoupením od smlouvy je opět na kupujícím.

Kupující má právo si splnění této povinnosti na prodávajícím vynutit cestou občanskoprávní žaloby podané u soudu. Podmínkou je, že se jedná o vady, které se projevily v prvních šesti měsících a existovaly nebo mohly existovat při převzetí zboží. Po dobu prvních šesti měsíců se přenáší důkazní břemeno reklamačního řízení na prodávajícího. Prodávající se však může této odpovědnosti zprostit tím, že prokáže, že tyto vady neexistovaly nebo nemohly existovat v době převzetí zboží.

V případě, že prodávající reklamaci odmítne, nezbývá, než se pokusit dohodnout s ním na dalším postupu (například na tom, že bude vypracován znalecký posudek konkrétním znalcem, ten bude prodávající považovat za směrodatný k případnému přehodnocení závěrů reklamace a závěr tohoto posudku bude pro obě strany závazný). Kupující se taktéž nemůže úspěšně domáhat tohoto práva, pokud se mu prokáže, že před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap