Unesco

Základním principem výběru památek do Seznamu světového dědictví je jejich mimořádná hodnota, jedinečnost, autenticita a celistvost. Z toho vyplývá, že v Seznamu nemohou být všechny hodnotné památky. Seznam je reprezentativní a zapsané památky částečně symbolicky zastupují určitý stavební typ daného období v určitém širším regionu. Na druhé straně výběr podléhá i geopolitickým hlediskům, protože Výbor pro světové dědictví usiluje o vyvážené zastoupení jednotlivých členských států úmluvy a světadílů jako celků.

Pro zápis na Seznam světového dědictví je nezbytné v nominační dokumentaci a v průběhu expertního posuzování prokázat, že nominovaná památka (lokalita) splňuje jednu či více z dále uvedených kritérií tj., že splňují požadavek maximální autenticity a je prokázána dostatečnost koncepčních materiálů, zajišťujících uchování památky do budoucnosti:


Kritéria pro kulturní památky jsou uvedena v článku 24 prováděcích směrnic Úmluvy a památka zařazená na seznamu světového dědictví by měla:

 1. představovat mistrovské dílo lidského tvůrčího génia;
 2. vykazovat významnou vzájemnou výměnu lidských hodnot během určitého časového období nebo v určité kulturní oblasti světa, a to v oblasti rozvoje architektury nebo techniky, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinářství;
 3. být nositelem jedinečného nebo alespoň výjimečného svědectví o kulturních tradicích nebo civilizaci dosud existující nebo zaniklé;
 4. být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického či technologického souboru nebo krajiny, jež ilustruje určité významné období historie lidstva;
 5. být vynikajícím příkladem tradičního lidského osídlení nebo využívání půdy, typického pro určitou kulturu či kultury, a to zvláště v případě, kdy by tyto prvky mohly být narušeny v důsledku vzniku nevratných změn;
 6. být přímo či hmatatelně spojena s událostmi nebo živými tradicemi, myšlenkami či vírou, uměleckými a literárními výtvory výjimečného celosvětového významu.

 

Dle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví jsou za památky UNESCO prohlašovány:

 1. Památníky - architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy;
 2. Skupiny budov - skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy
 3. Lokality - výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska.

Kulturní památky zapsané v seznamu památek světového dědictví UNESCO ve Zlínském kraji:

Areál zámku Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou, zařazený v r. 1998 do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Report od the 22th Session of the Commitee, Kyoto, Japonsko, 2. 12. 1998), patří k nejvýznamnějším památkovým objektům na Moravě. Podzámecká zahrada je hodnocena jako jeden z nejlépe koncipovaných přírodně krajinářských parků v naší zemi a patří k nejznámějším úpravám tohoto slohového názoru v Evropě. Svojí plochou 64 ha patří k největším historickým zahradám v České republice. Opravdovým skvostem je bezesporu Květná zahrada, první u nás dochovaný počin vybudování nové zahrady v duchu pronikajícího barokního pojetí.

O zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se dlouhodobě snaží Lázně Luhačovice. Oprava chátrající kolonády a haly Vicentka, slavnostně otevřené dne 27. 11. 2019, byl jedním z významných kroků, který má zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO přiblížit. Dalším krokem bude plánovaná obnova areálu Vodoléčebného pavilonu a Slunečních lázní v roce 2022.  

aktualizováno: 16.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky