Umění módy

13.2.2020 - 13.9.2020
Galerie Slováckého muzea
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
http://www.slovackemuzeum.cz/akce/752/

V uplynulém roce oslavila Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti 80. výročí svého založení. Této události byla věnována velká pozornost nejen ve Zlíně v Krajské galerii výtvarného umění nebo Galerii Václava Chada, ale také ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Výstavy Vladimír Groš a jeho žáci na začátku roku 2019 stejně jako výstava Návraty V, realizovaná na přelomu roku 2019/2020, představily díla nejvýznamnějších absolventů této školy napříč generačním a uměleckým spektrem. Tímto však spolupráce Slováckého muzea s „umprumkou“ neskončila, pokračuje hned další výstavou nazvanou Umění módy. Veřejnosti nabízíme možnost seznámit s výsledky práce dvou oborů, kterým dosud nebyla v Galerii Slováckého muzea věnována pozornost. Jednomu z nejstarších Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků (obor byl založen v roce 1947), a naopak jednomu z nejmladších Modelářství a návrhářství oděvů (byl založen v roce 1994). Výstava připomíná nejen díla významných absolventů, ale rovněž úspěchy obou oborů na celostátních soutěží.

Přehlídka zahrnuje kolekce vytvořené na různá i společná zadání. Připravili ji vyučující obou prezentovaných oborů ve spolupráci se Slováckým muzeem. Jedná se o soubor prací současných žáků i bývalých absolventů, kteří na škole studovali v posledních deseti letech. Toto jádro je pak doplněno o vybrané autory, absolventy oboru Design obuvi. Různorodé polohy vystavených realizací zahrnují jak prakticky/účelová a funkční řešení, tak konceptuální produkty překračující hranici užitého umění. Tvůrčí kreativita, řemeslné provedení i znalost technologie však zůstávají společným jmenovatelem všech vystavených prací.

Design obuvi je přímým pokračovatelem původního předmětu návrhářství obuvi, který byl součástí výuky na zlínské Škole umění. V poválečném období byl obor jednoznačně zaměřen na design, následně po přesunutí školy do Uherského Hradiště načas uzavřen a znovuotevřen až ve školním roce 1961/62. V současné době je studijní program nazvaný Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků jediným studijním oborem svého druhu v celé České republice.

Obor vede akademická malířka Marie Borošová.

Design oděvu byl na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti založen v roce 1994, nejprve při návrhářství obuvi. Později se vzdělávací program Modelářství a návrhářství oděvů osamostatnil a stal se nedílnou součástí výuky na „umprumce“.

A současnosti vede obor Mgr. Art. Petra Graffe.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap