Ukončené rozvojové projekty

Turistický informační portál Zlínského kraje
Moravská Jantarová stezka číslo projektu 2005/20
HYJÉ - koně Zlínského kraje
Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji číslo projektu 2005/11
Moravská Jantarová stezka číslo projektu 2005/20
Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji
Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji
Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje
Vzdělávání sociálních pracovníků ve Zlínském kraji
Projekt Vsetínská nemocnice a.s. - centralizace vybraných provozů
Mezinárodní spolupráce v oblastech regionálního rozvoje a projektového managementu
Územně analytické podklady Zlínského kraje
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních
Značení kulturních a turistických cílů Zlínského kraje
Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců
Snížení imisní zátěže v Uherském Hradišti
Přeshraniční spolupráce v EVVO
Zřízení míst s veřejně přístupným internetem v obcích Zlínského kraje
Vypracování projektové dokumentace na značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji
Instalace solárního systému v Nezdenicích
Instalace solárního systému ve Starém Městě
Zavedení efektivního hospodaření energií a instalace fotovoltaického panelu ve Zlíně
Rekonstrukce zdroje tepla,zavedení regulace topného systému a instalace solárního ohřevu vody v Bystřici pod Hostýnem
Rozvoj solárního zdroje energie a podpora energetické efektivity pro zlepšení kvality ovzduší v Rožnově pod Radhoštěm
Instalace obnovitelného zdroje s cílem snížení energetické zátěže městského prostředí v Uherském Hradišti
Zelená energie pro Kroměříž
Zavedení moderního systému vytápění s využitím solárních panelů k ohřevu TUV ve Valašských Kloboukách
Zavedení efektivního energetického hospodaření v kombinaci s využitím slunečního potenciálu směřující k zlepšení stavu životního prostředí ve Zlíně
Projekt rozšíření Internetu do knihoven ve Zlínském kraji
Společná propagace turistických oblastí Zlínského kraje
Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně
Posílení absorpční kapacity a podpora rozvoje lidských zdrojů subjektů Zlínského kraje
Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o – výjezdové stanoviště Valašské Meziříčí
Portál JDTM ZK
Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji
Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství
Snížení emisí ve Zlíně
Multikulturní škola
Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji
ENSPIRE EU
Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji
Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji
Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadu Zlínského kraje
Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat
Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji
Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji
Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I.etapa – CHB Staré Město
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa – DZP Zašová
„Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ – integrovaný projekt
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská
KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy
Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji
Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí (Krásno)
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice
Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o.
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
Domov pro seniory Jasenka, Vsetín
Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa
Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově
Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji II
Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les
Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji
Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK
NATURA 2000 ve Zlínském kraji
Zvyšování kvality života uživatelů soc. služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji
NATURA 2000 ve Zlínském kraji II
Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji
Edukací ke kvalitě
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb
Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji
Children and Youth at Risk in the Zlin Region
Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a mládež
International cooperation in the area of Children and Youth at Risk
Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje
Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje
Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem
Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji
Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje
Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje
Obědy do škol ve Zlínském kraji
Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 – 2015 – III. etapa
E-mobilita ve Zlínském kraji
Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků
Smart akcelerátor Zlínského kraje
Obědy do škol ve Zlínském kraji II
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín
Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
Obědy do škol ve Zlínském kraji III
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Revitalizace Baťova mrakodrapu
14|15 BAŤŮV INSTITUT
Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II.
Strategické dokumenty Zlínského kraje
Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
Regionální stálé konference Zlínského kraje v letech 2018-19
Inovační vouchery
Koordinace a řízení integrovaných plánů rozvoje území Horní Vsacko, Luhačovicko a Rožnovsko
Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji
SPŠ OTROKOVICE – REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY
Obědy do škol ve Zlínském kraji IV
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
aktualizováno: 16.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap