Uherské Hradiště – kostel sv. Františka Xaverského

Kostel sv. Františka Xaverského

Území, na kterém dnes leží město Uherské Hradiště, bylo v 8. a 9. století jedním z nejvýznamnějších center Velkomoravské říše. První zmínky o založení města, za účelem obrany pohraničního území proti nepřátelským nájezdům ze sousedních Uher, sahají do poloviny 13. století.

Kostel sv. Františka Xaverskéhopředstavuje charakteristickou jezuitskou stavbu, která je vsazena do komplexu klášterních budov. Jezuité sem přišli z Kroměříže a po vybudování obytných prostor začali se stavbou kostela, která trvala deset let. Vzhledem k bažinatému terénu bylo zapotřebí využít techniky benátských architektů, která pomocí dřevěných pilotů a roštů zamezuje propadání stavby na zvodnělém podloží. Roku 1685 byly dostavěny obě věže a po zasazení portálů o rok později dostal kostel svoji konečnou podobu.

Jednolodní orientovaná stavba má šest bočních kaplí. Dnešní podoba kostela vznikla přestavbou v polovině 18. století, kdy došlo k opravě věží kvůli jejich špatnému stavebně technickému stavu. Byly tedy o jedno patro sníženy a zastřešeny čtyřbokou stlačenou cibulí s otevřenou lucernou a makovicí.

Upravena byla i strohá fasáda hlavního průčelí. Dnes je symetrická a je členěna velkým pilastrovým řádem nesoucím profilovanou římsu s trojúhelníkovým štítem. Ve výklenku průčelí je umístěna socha sv. Františka Xaverského, který je považován za spoluzakladatele Tovaryšstva Ježíšova a průkopníka novodobé misie v římskokatolické církvi.

Valená klenba v interiéru kostela je bohatě zdobena štukovým dekorem tvořeným reliéfními prvky, girlandami, hlavičkami amorků či kazetami a medailony s motivy evangelistů a apoštolů. Kaple jsou do lodi otevřeny půlkruhovými arkádami, nad nimiž je otevřená lodžie s kuželkovou balustrádou. Podklenutá kruchta je taktéž zdobena plastickými květy. Pravoúhlé kněžiště je opatřeno iluzivní malovanou oltářní architekturou z roku 1760 od moravského malíře Judy Tadeáše Suppera, který svým dílem reprezentoval konzervativnější malířský směr nepoučený benátským iluzionismem.

 K umělecky nejhodnotnějším dílům v tomto interiéru patří sochy Ondřeje Schweigela s typickými rysy rokoka jako je gracie, smysl pro detail a elegance. Jeho díla najdeme po celé Moravě i ve Slezsku. Mezi jeho první práce se řadí výzdoba kostela Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, nebo Baziliky na Velehradě.

V kapli Panny Marie Bolestné se nachází jeho velké sousoší Pieta. Panna Marie sedí na obloukovém soklu umístěném v oltářní nice. Ježíš je umístěn netradičně, napůl leží na tomto soklu a trupem se opírá o Mariin klín. Hlavu má zvrácenou, jemně podepřenou Mariinou rukou, ve tváři má zasněný smířený výraz. Jeho pravá ruka je umístěna nepřirozeně ve vzduchu. Mariin bolestný pohled směřuje k nebi. Vpravo u Marie klečí andílek a drží Kristovu trnovou korunu. Sochy jsou bílé se zlacenými prvky a celé sousoší má harmonickou trojúhelníkovou kompozici.

Další boční kaple jsou zasvěceny nalevo sv. Barboře, sv. Ignáci a sv. Anně, vpravo kaple sv. Viktorie, sv. Josefa a Anděla Strážce. V kapli sv. Viktorie si můžeme prohlédnout vzácnou křtitelnici z počátku 18. století a relikviář sv. Viktorie, patronky města. Jedná se o velmi hodnotný doklad rokokového řezbářství, související s dějinami města. V roce 1999 zde byly odkryty fresky, které představují scény ze života sv. Viktorie a patří k nejstarším uměleckým památkám v kostele.

Za pozornost stojí celý komplex jezuitských staveb nebo pozdně gotická kaple sv. Alžběty z počátku 15. století. Dům U Slunce má dochované renesanční jádro. Lékárna U Zlaté koruny je zajímavá tím, že už od 17. století slouží svému účelu.

Možnosti prohlídek:

květen - září: neděle: 13:00 - 17:00, pondělí: zavřeno, úterý - sobota: 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00,
v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

Odkaz: www.farnostuh.cz, www.mesto-uh.cz


Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.