Uherské Hradiště hostí Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2021

  10.9.2021
Uherské Hradiště hostí Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2021

ZLÍNSKÝ KRAJ – Slavnostní Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2021 se v pátek 10. září uskuteční v Uherském Hradišti. Akci pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Uherské Hradiště. Připraven je bohatý program na celý víkend.

„Jsme poctěni tím, že se Národní zahájení Dnů evropského kulturního dědictví letos koná právě u nás, ve Zlínském kraji. Letošním tématem v naší zemi jsou Památky pro všechny. Zajistit přístup do památek na území našeho kraje všem, bez rozdílu, je i mým velkým cílem,“ říká radní Zlínského kraje pro kulturu a školství Zuzana Fišerová a doplňuje: „Tento národní svátek památek a živé kultury se váže na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, které Zlínský kraj finančně podporuje.“

Součástí národního zahájení je výstava s názvem Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury, kterou připravil Národní ústav lidové kultury ve Strážnici ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, paměťovou organizací Zlínského kraje. Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel přes 80 tvůrců, k vidění tak bude práce švadlen a krejčích, kovářů, obuvníků, vyšívaček, tkalců, bednářů a dalších. „Jsem velmi potěšena, že je zde představena práce řemeslníků z celé naší země, kteří se pyšní ministerským titulem Nositel tradice lidových řemesel. O to více mne těší, že zde máme velké zastoupení držitelů ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje,“ konstatuje radní Fišerová. Výstava prezentuje rovněž 28 prvků aktuálně zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, z nichž některé jsou součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. „Tento prestižní seznam existuje od roku 2008 díky iniciativě Ministerstva kultury ČR za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nehmotného kulturního dědictví na území naší země,“ dodává Romana Habartová, vedoucí odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje.

Město Uherské Hradiště společně s pořadateli slavností a řadou mikroregionů připravili po roční covid odmlce v uvedených dnech bohatý program, v němž bude veřejnosti zpřístupněno na 25 památek. Jsou připraveny prohlídky města s průvodci, průvod krojovaných, jarmark tradičních výrobků, řemesel a gastrospecialit, vystoupení folklorních souborů, cimbálových muzik a jejich sólistů. To vše za dodržování všech stále platných opatření.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days – EHD) se v Evropě konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a řadí se k významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským podnětům. Každoročně se jich účastní na 50 států Evropské kulturní konvence. Jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů i dalších prostor, v nichž je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví.

Více na:
http://www.slavnostivinauh.cz/
http://emuzeum.cz/aktuality/marketing/dny-evropskeho-dedictvi-2021

10. 9. 2021

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap