Účelová neinvestiční dotace pro začínající včelaře (příjem žádostí uzavřen)

1. Výchozí stav

 

Zamyslíme-li se nad užitkovostí včel, mělo by včelaření prožívat rozkvět. Opak je však pravdou vzhledem k tomu, že včelařů a včelstev v poslední době rapidně ubývá. Všechno nasvědčuje tomu, že tento trend bude pokračovat, protože včelařské organizace jsou ve svém věkovém složení přestárlé a nástup nové generace je omezován nejen stylem bydlení, ale i rentabilitou včelaření a do nedávné doby i samotným vlivem zemědělství s velkými lány monokultur a se systematickou likvidací drobných plevelných kvítků pesticidy. Jako podpůrný systém současného stavu se jeví možnost podpory mladých začínajících včelařů zlínského regionu - za účelem omlazení včelařské základny, zvýšení počtu včelstev na území našeho regionu a tím i zlepšení opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Je odhadováno, že z celkového objemu činností včelstev je cca 90% zaměřeno právě na opylovací činnost a jen cca 10% tvoří hodnoty ostatních včelích produktů. Z tohoto výčtu se dá konstatovat, že další omezování opylovací služby včelstev by se tak mohlo negativně projevit nejen na vlastní tváři naší krajiny, ale i na hodnotách včelích produktů v podobě medu a vosku.

 

 

2. Účel podpory:

 

podchytit zájem mladých začínajících včelařů zlínského regionu za účelem omlazení včelařské základny a zvýšení počtu včelstev v našem regionu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách.

 

3. Podmínky pro přiznání podpory:

 

a)      písemná žádost s doporučením místně příslušné ZO ČSV:

-          jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresa bydliště, číslo účtu a bankovní

spojení,

-          zkrácený popis žadatelovy dosavadní včelařské praxe, její délka,

-          uvedení – zda je členem včelařského kroužku nebo je veden u staršího včelaře,

-          podpis předsedy ZO ČSV, který by měl mít přehled o uvedených údajích,

b)      dovršení 18 let věku žadatele o podporu, zájmová vyzrálost a odpovědnost za svá rozhodnutí,

c)      ve stanoveném termínu předložení faktury, nebo účtenky za zakoupené vybavení (dle níže uvedeného seznamu).

 

Doporučené základní vybavení:

-          3 úly nástavkové s oddělitelným dnem (umožňující jednoduchost a rychlost obsluhy a hlavně příp. léčení včelstev). 1 ks á 2.300,- - 3.000,- Kč …………….         9.000,-

-          3 včelstva …………………………………………………………………..        3.000,-

-          ochranný oblek se závojem + ochranné rukavice ……………………..        1.000,-

-          4 kg voskových mezistěn …………………………………………….. …           600,-

-          kuřák včelařský …………………………………………………………….           400,-

-          další pomůcky:

      (rojáček, rozpěrák, včelařský drátek, el. zatavovač mezistěn) ……......       1.000,-

 

C e l k e m: maximální výše podpory do ………………………………………….     15.000,- Kč

 

 

 

 

4. Ukazatele měření

 

Vstup:          finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč.

Výstup:        předpokládané zvýšení členské základny ČSV na území Zlínského kraje o cca   

                    13 – 15 nových členů, společně se zvýšením počtu včelstev.

Výsledek:     zvýšení opylovací schopnosti regionu.

Dopady:       zvýšení garance výnosů a produkce nejen u obilovin, ovoce a zeleniny, ale i

                     medu a vosku.

 

5. Cílové skupiny

 

Cílovou skupinou jsou fyzické osoby na území Zlínského kraje – začínající včelaři.

 

6. Výše podpory

 

Maximální částka podpory:                                                        15.000,- Kč.

Minimální počet zakoupených včelstev a vybavení:                   pro 3 včelstva.

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 51,5 kB
.doc Formulář žádosti o dotaci 31,5 kB
aktualizováno: 16.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap