Účelová neinvestiční dotace pro „začínající včelaře“

  Aktuální sdělení: Na základě návrhu Rady Zlínského kraje, bude v letošním roce zahájena podpora „začínajícím včelařům“ v termínu od 26.3. 2008. K tomuto datu budou na webových stránkách ZK vyvěšeny podmínkyformuláře pro možnost podávání žádostí na rok 2008.

 
1. Účel podpory
1.1) účelová neinvestiční dotace:
podchytit zájem mladých začínajících včelařů zlínského regionu za účelem omlazení včelařské základny a zvýšení počtu včelstev v našem regionu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách.
 
 2. Podmínky pro přiznání podpory
2.1) účelová neinvestiční dotace:
a) písemná žádost s doporučením místně příslušného občanského sdružení ČSV:
  • jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresa bydliště, číslo účtu a bankovní
  • spojení (nesprávně uvedené údaje budou důvodem k odstoupení od smlouvy u vybraných žadatelů), kontaktní telefonní spojení,
  • uvedení - zda byl členem včelařského kroužku nebo je veden u staršího včelaře,
  • zkrácený popis žadatelovy dosavadní včelařské praxe, její délka,
  • podpis a doporučení předsedy místně příslušného občanského sdružení ČSV (který by měl mít přehled o uvedených údajích a garantovat oprávněnost žádosti žadatele jako „začínajícího včelaře“),
b) věková hranice pro žadatele o podporu je vymezena na 18 – 50 let,
c) ve stanoveném termínu do 30.9. 2007 předložení faktury, paragonu nebo jiného účetního dokladu za zakoupená doporučená základní vybavení.
 

2.2) doporučená základní vybavení
a.      minimálně 3 úly nástavkové s oddělitelným dnem (umožňující jednoduchost a rychlost obsluhy a hlavně operativnost při případném léčení včelstev),
b.      3 včelstva,
c.      ochranný oblek se závojem + ochranné rukavice,
d.      4 kg voskových mezistěn,
e.      kuřák včelařský,
f.        další pomůcky:(rojáček, rozpěrák, včelařský drátek, el. zatavovač mezistěn) 
 
                    C e l k e m:      maximální výše podpory     …………………………     do   10.000,- Kč
 
(Poznámka: 3 nástavkové úly s oddělitelným dnem je vybavení – povinné, včelstva a ostatní základní vybavení uvedená v bodě 5.1 jsou vybavení – doporučená. Vybavení zde jmenovitě neuvedená – nebudou předmětem podpory)
 
 
3. Ukazatele měření
3.1) účelová neinvestiční dotace:
Vstup:          finanční prostředky ve výši 550.000,- Kč.
Výstup:        předpokládané zvýšení členské základny ČSV, o.s. na území Zlínského kraje o cca   
                    55 nových členů, společně se zvýšením počtu včelstev.
Výsledek:     zvýšení opylovací schopnosti regionu.
Dopady:       zvýšení garance výnosů a produkce nejen u obilovin, ovoce a zeleniny, ale i
                    medu a vosku.
 
4. Cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou fyzické osoby na území Zlínského kraje – „začínající včelaři“.
 
5. Výše podpory
5.1) Maximální částka podpory:   10.000,- Kč/1 žadatel.
       Minimální počet zakoupených včelstev a vybavení:   pro 3 včelstva.

dokumenty ke stažení

.doc 1) Výzva k předkládání žádostí 67,5 kB
.doc 2) Formulář žádosti o podporu 37 kB
.doc 3) Smlouva o poskytnutí dotace - návrh 67,5 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap