Účastníci konference v Luhačovicích debatují o dopravním plánování na železnici

  12.10.2017
Účastníci konference v Luhačovicích debatují o dopravním plánování na železnici

LUHAČOVICE – Dopravní plánování na železnici 21. století je tématem dvoudenní mezinárodní odborné konference, která dnes byla zahájena v Luhačovicích. Účastní se jí zástupci domácích i zahraničních železničních dopravců, Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty i další hosté. Zlínský kraj, který je spolupořadatelem akce, zde zastupuje Pavel Botek, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy.

„Železniční síť ve Zlínském kraji má více než 350 kilometrů a její napojení na sousední moravské kraje i Slovensko nabízí dobrou výchozí pozici pro rozvoj železničního spojení. Současný stav zejména jednokolejných regionálních tratí však není uspokojivý a je zde velký prostor pro zlepšení," uvedl v úvodu konference Pavel Botek, který poté přítomné seznámil s aktuálním stavem nejdůležitějších realizovaných projektů na železniční síti ve Zlínském kraji. Jde o modernizaci trati Otrokovice – Zlín – Vizovice a s ní související studii dostavby navazujícího úseku do Valašské Polanky, dále modernizaci trati Hranice na Moravě – Vsetín – Střelná a přípravu modernizace úseků tratí 340 a 341 na Slovácku. Investorem všech akcí je Správa železniční dopravní cesty.

„Jako kraj jsme ze zákona objednatelem železniční dopravy pro naše občany. Proto jednoznačně podporujeme modernizaci těchto tratí, která přinese nejen lepší podmínky pro cestování vlakem, ale také zvýšení kapacity tratí, a tím pádem i možnost nastavení vyššího rozsahu dopravy. Například v úseku Otrokovice – Zlín je dnes ve špičce pracovního dne přepravní kapacita již zcela naplněna a modernizace je tedy základním předpokladem pro zlepšení této situace," uvedl Pavel Botek.

Modernizace trati 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice bude spočívat ve zdvoukolejnění úseku Otrokovice – Zlín a plné elektrizaci úseku Otrokovice – Vizovice. To přinese nejen zvýšení traťové rychlosti a přepravní kapacity, ale také zlepšení komfortu pro cestující, zkrácení jízdních dob a snížení emisí i hlučnosti. V současné době je již hotova dokumentace pro územní řízení a čeká se na posouzení stavby z hlediska vlivů na životní prostředí, tedy tzv. proces EIA. Náklady jsou vyčísleny na 12 miliard korun. Projektu předcházela Studie proveditelnosti dostavby trati Vizovice – Valašská Polanka s odbočkami na Horní Lideč i na Vsetín. Zde byly posouzeny tři varianty, z nichž byla vybrána ta ekonomicky nejvýhodnější (trasa bez tunelů) a stala se základem pro územní plán. Závěrečné rozhodnutí o propojení této části s aktuálně řešenou modernizací trati Otrokovice – Zlín – Vizovice však směřuje k možné realizaci až v horizontu let 2030–2040.

Modernizace trati 280 Hranice – Střelná má velký význam z pohledu napojení Zlínského kraje na evropskou železniční síť. Modernizace umožní zvýšení rychlosti na některých místech až na 160 km/h. Tento projekt již prochází prvními etapami. Aktuálně je dokončována Studie proveditelnosti trati Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě. Jejím cílem je mimo jiné dořešení úpravy trasy mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím. V nejbližší době se předpokládá vybudování nových peronů ve stanici Vsetín a dále její propojení podchodem s okolní částí města. Modernizováno bude také blízké autobusové nádraží, čímž vznikne významný dopravní terminál.

Co se týká přípravy modernizace úseků tratí 340 (Brno – Uherské Hradiště) a 341 (Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk s větví Újezdec u Luhačovic – Luhačovice), je zájmem Zlínského kraje elektrizace těchto tratí jako celku, tedy včetně úseků do Bojkovic a Veselí nad Moravou. Cílem je umožnit vedení přímých vlaků ve směru Praha – Olomouc – Luhačovice a Brno – Veselí nad Moravou – Bojkovice v elektrické trakci.

12. 10. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

img-4123.jpg
img-4124.jpg
img-4125.jpg
img-4132.jpg
img-4151.jpg
img-4158.jpg
img-4166.jpg
img-4169.jpg
img-4173.jpg
img-4188.jpg
img-4195.jpg
img-4199.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.