UBYTOVÁNÍ

Příspěvek na ubytování uprchlíků

JSEM OBEC/PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA

Kdo má na příspěvek nárok?

Proplacení kompenzačního příspěvku se vztahuje na bezplatné nouzové ubytování v zařízeních ve vlastnictví kraje, obcí nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Na příspěvek mají nárok ubytovatelé, kteří bydlení lidem z Ukrajiny už poskytují i ti, kteří mají volné prostory a rádi by je teprve nabídli.

Jaká je státem stanovená výše kompenzačního příspěvku?

Ve výši až do částky 200 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob nebo v účelových zařízeních pro ubytování.

Ve výši až do částky 250 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních ve vlastnictví ostatních osob.

V případě bytů ve vlastnictví právnických osob je výše kompenzačního příspěvku omezena na 3 000 Kč na osobu a měsíc a maximálně 4 osoby v jednom bytě.

Co musím udělat pro získání příspěvku?

Finanční kompenzace náleží pouze vlastníkům objektů, ve kterých dochází k bezplatnému ubytování uprchlíků. Dle metodiky Ministerstva vnitra ČR je za vlastníka považován i oprávněný uživatel, např. nájemce.

Pokud toto splňujete, musíte uzavřít smlouvu se Zlínským krajem. Následně Vám bude vygenerován přístup do systému HUMPO (Informační systém humanitární pomoci), včetně manuálu a pokynů. Po registraci a vyplnění potřebných údajů Vám Zlínský kraj zprostředkuje na základě Vámi zaslané oprávněné žádosti kompenzační příspěvek od státu. Další informace najdete ve smlouvě, která Vám v případě zájmu bude zaslána.

Jak sjednám smlouvu s krajem?

Pište na e-mail: ukrajina-ubytovani@kr-zlinsky.cz nebo volejte na linku: 577 043 775.

Lze vyplatit kompenzační příspěvek zpětně?

Ano. Kompenzační příspěvek lze vyplatit za bezplatné nouzové ubytování v období od 24. 2. do 31. 3. 2022. Žádost naleznete v příloze. Vyplněnou žádost zašlete na adresu: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky: scsbwku. Následně po posouzení oprávněnosti zaslaných dokladů a po kontrole cizineckou policií budete vyzváni k vystavení daňového dokladu k proplacení kompenzačního příspěvku.

 

JSEM FYZICKÁ OSOBA

Jak mám o příspěvek žádat?
Od 11. dubna bude zpřístupněna aplikace davkyuk.mpsv.cz, přes kterou bude možné si o příspěvek požádat.

Na jak vysoký příspěvek mám nárok?
Solidární příspěvek je ve výši 3 000 Kč na osobu ubytovanou v daném měsíci déle než 16 po sobě jdoucích dnů. Maximální příspěvek pro jednu domácnost je 12 000 Kč, tedy za 4 a více ubytovaných osob (včetně dětí). O příspěvek můžete zažádat měsíc zpětně, tedy v dubnu za březen.

Kde můžu nahlásit, že mám volné ubytování?

Svoji nabídku ubytování můžete zveřejnit v sekci „Nabídnout pomoc“ na webu www.nasiukrajinci.cz. Ubytování můžete nabídnout i přímo někomu, koho znáte.

Jak mám prokázat, že u mě Ukrajinci bydlí? Musím s nimi uzavřít nějakou smlouvu?
Není třeba uzavírat smlouvu. Do žádosti o příspěvek uveďte identifikaci ubytovaných osob, aby bylo možné ověřit oprávněnost čerpání příspěvku.

Musím příspěvek pro solidární domácnost danit?
Ne, tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmu.

Další informace najdete v letáku v příloze.

dokumenty ke stažení

.docx zadost-a-cestne-prohlaseni-o-poskytnuti-bezplatneho-ubytovani 20,1 kB
.pdf Solidarni_prispevek_A4 895,43 kB
aktualizováno: 18.5.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap