Turistický informační portál Zlínského kraje

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

Společný regionální operační program

Priorita:

4 – Rozvoj cestovního ruchu

Opatření:

4.1.2. – Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Období realizace:

10/2005 - 04/2008

Celkový rozpočet:

5 600 000 Kč

Financování:

EU: 4 200 000 Kč (75%)

Zlínský kraj: 1 400 000 Kč (25%)

Stručný obsah:

Předmětem předkládaného projektu je vývoj, implementace a nasazení www portálu poskytujícího informace v oblasti cestovního ruchu z lokality Zlínského kraje. Bude vytvořen krajský informační portál a provázán s místními www portály cestovního ruchu, které budou v rámci projektu rozvinuty a dokončeny tak, aby je bylo možné propojit s krajským portálem a byla možná vzájemná datová komunikace. Tímto způsobem bude docíleno snadného přístupu potenciálních návštěvníků kraje k uceleným, relevantním a aktuálním informacím dostupným z jednoho místa.
Zprovoznění informačního portálu pro cestovní ruch bude mít přímý vliv na zvýšení atraktivnosti Zlínského kraje pro návštěvníky. S ohledem na způsob řešení projektu (www stránky) bude vliv projektu bez omezení geografického a časového, což bude mít dopad na příliv nejen domácích, ale především zahraničních návštěvníků.
Bude vytvořeno 0,7 nových hrubých stálých pracovních míst (přímo v důsledku provozu projektu, do jednoho roku po realizaci projektu) a dále bude podpořeno zvýšení zaměstnanosti v kraji, je kalkulováno s nepřímým snížením nezaměstnanosti o 13 pracovníku za dobu 5 let přínosů projektu v přímé návaznosti na realizaci projektu (důsledek rozvoje nabízených služeb cestovního ruchu).

Všeobecný cíl:

Vytvoření krajského informačního portálu cestovního ruchu, který bude sjednocovat, doplňovat a aktualizovat stávající informační aktivity pro cestovní ruch bez ohledu na místní příslušnost a typ nabízených služeb.

Specifické cíle:

 • Zastřešení všech poskytovaných a zveřejňovaných informací v oblasti cestovního ruchu zbudováním "jednotné vstupní brány" do světa turistických informací.
 • Sjednocení stávajících informačních portálů zejména po stránce datové konzistence a kompletnosti nabízených informací. Zajištění jejich kompatibilnosti mezi sebou a vůči krajskému portálu.
 • Doplnění stávajících informačních kanálů o informace, které dnes nejsou prostřednictvím www portálů dostupné (chybějící lokality, typy služeb, rezervační příp. mapový systém apod.).
 • Aktivní zapojení subjektů nabízejících služby cestovního ruchu do doplňování (aktualizace) informací o svých aktivitách do tohoto portálu - Informační centra, soukromé subjekty nabízející služby cestovního ruchu, cestovní kanceláře apod.
 • Zajištění dostatečně krátké frekvence aktualizace poskytovaných informací současně s flexibilitou systému s ohledem na měnící se podmínky ekonomického odvětví cestovního ruchu ve vztahu k nabízeným funkcím portálu.

Výstupy projektu:

 • Turistický informační portál – 1 ks
 • Partnerství veřejného a soukromého sektoru – 8 partnerství
 • Vytvořená pracovní místa – 0,7 osob
 • Propagační a informační kampaň – medializace regionu – 1 ks

Partneři projektu:

 • Kroměřížsko – sdružení pro CR
 • Region Slovácko – sdružení pro rozvoj CR
 • Sdružení Hornovsacká dráha
 • Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko
 • Sdružení Mikroregion Rožnovsko
 • Sdružení obcí Hornolidečska
 • Statutární město Zlín
 • Mikroregion Luhačovské Zálesí

Aktuální stav:

Turistický informační portál Zlínského kraje můžete navštívit na stránkách www.vychodni-morava.cz.

Odkazy:

www.vychodni-morava.cz

Kontaktní osoba:


Radka Maňásková

577 043 842

radka.manaskova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap