Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí (Krásno)

Program:
Integrovaný operační program

Prioritní osa:

6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Oblast podpory:
6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Období realizace:
10.12.2012 – 30.9.2015

Celkový rozpočet:
Kč 36 553 000

Financování:
Integrovaný operační program: Kč 27 417 000
Státní rozpočet ČR: Kč 4 838 000
Zlínský kraj: Kč 4 298 000

Stručný obsah:
Sociální služba poskytovaná zařízením Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová (dále jen DZP Zašová) je umístěna v budovách bývalého kláštera a klášterní školy. Cílem  bylo postupné úplné opuštění objektů stávajícího zařízení. Vzhledem k náročnosti celého procesu byla transformace DZP Zašová rozčleněna do několika etap. Zařízení bylo zařazeno do procesu transformace, protože vzhledem k materiálně technickým podmínkám není možné ve stávajícím objektu lidem s postižením zajistit kvalitní sociální službu.
Projekt byl zaměřen na podporu integrace lidí s mentálním postižením do společnosti prostřednictvím poskytování kvalitních služeb. V rámci realizace projektu byly v zastavěné lokalitě vybudovány 2 objekty ve Valašském Meziříčí, kde je poskytována sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením pro 18 osob (3 skup. domácnosti rodinného charakteru, každá pro 6 osob), zázemí pro denní programy a management.
Cílovou skupinou byly dospělé osoby s mentálním postižením s vysokou mírou podpory žijící v transformujícím se zařízení DZP Zašová.
Záměrem postupné transformace zařízení byla změna podmínek a metod poskytování sociální služby způsobem, který vede ke zvýšení kvality života, zvyšování kompetencí a k životu odpovídajícímu běžnému způsobu života. Poskytování sociální služby realizuje příspěvková organizace Zlínského kraje – Sociální služby Vsetín.

Aktivity projektu:
- Zpracování objemové studie a investičního záměru
- Příprava a realizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace, včetně autorského dozoru
- Zpracování projektové dokumentace
- Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby
- Příprava a realizace výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
- Realizace stavebních prací včetně publicity
- Příprava a realizace výběrového řízení na dodávku interiéru
- Dodávka interiéru

Všeobecný cíl:
Cílem projektu bylo zkvalitnit život 18 lidem s mentálním postižením, kteří dříve využívali sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením poskytovanou v zařízení DZP Zašová, prostřednictvím změny podmínek a způsobu poskytování soc. služby. Jsou to uživatelé služby, kteří dle formuláře B1 doporuč. postupu MPSV ČR č. 1/2010 - Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů byli posouzeni jako uživatelé s vysokou mírou podpory.
V rámci projektu byly v běžné zástavbě města Valašské Meziříčí vystavěny 2 dvoupodlažní objekty:
- objekt A - v 1NP bylo vytvořeno zázemí pro management (zabezpečující chod všech soc. služeb vznikajících v rámci transformace DZP Zašová) a zázemí pro denní programy; ve 2NP bylo vytvořeno zázemí pro 1 domácnost pro 6 osob;
- objekt B - v každém podlaží bylo vytvořeno zázemí pro 1 domácnost, každá pro 6 osob.

Výstupy projektu:
Realizací projektu došlo k zahájení úplné deinstitucionalizace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Základními východisky realizace projektu byl respekt k lidským právům lidí s postižením, individuálním potřebám a k etickým principům. Realizací projektu byly zároveň reflektovány aktuální vývojové evropské trendy v dané oblasti.

Kontaktní osoba:
Ing. Petr Zahálka, manažer projektu, tel.: 577 043 784, e-mail: petr.zahalka@kr-zlinsky.cz
Mgr. Marta Karpielová, odborná koordinátorka projektu, tel.: 577 043 314, e-mail: marta.karpielova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 8.10.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap