Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa – DZP Zašová

Program:

Integrovaný operační program

Prioritní osa:

6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Oblast podpory:

6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Období realizace:

9.7.2012 – 30.6.2015

Celkový rozpočet:

27 748 685,00

Financování:

Integrovaný operační program: Kč 23 586 382,25

Státní rozpočet ČR: Kč 4 162 302,75

Zlínský kraj: Kč 2 260 932,00

Stručný obsah:

Sociální služba poskytovaná zařízením Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová (dále jen DZP Zašová) je umístěna v budovách bývalého kláštera a klášterní školy. Cílem je postupné úplné opuštění objektů stávajícího zařízení. Vzhledem k náročnosti celého procesu byla transformace DZP Zašová rozčleněna do několika etap. Tento projekt je první etapou celého procesu, na kterou navazují další etapy, v rámci kterých bude budováno zázemí pro domácnosti dalších uživatelů, v souladu s transformačním plánem zařízení DZP Zašová.

Projekt byl zaměřen na výstavbu a vybavení 4 propojených objektů v obci Zašová - 3 skupinové domácnosti a 1 zázemí pro denní programy pro 18 osob s mentálním postižením (17 s vysokou mírou podpory). Objekty určené pro domácnost jsou rodinného charakteru, každý bude obývat 6 osob.

Cílovou skupinou jsou uživatelé sociální služby poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, z nichž 1 je trvale upoutaný na lůžko a 16 se pohybuje pomocí invalidního vozíku. Zařízení bylo zařazeno do procesu transformace, protože vzhledem k materiálně technickým podmínkám není možné ve stávajícím objektu lidem s postižením zajistit kvalitní sociální službu.

Cílem postupné transformace zařízení je změna podmínek a metod poskytování sociální služby způsobem, který povede ke zvýšení kvality života uživatelů, zvyšování jejich kompetencí a k životu odpovídajícímu běžnému způsobu života jejich vrstevníků. Poskytování sociální služby bude realizovat PO ZK - Sociální služby Vsetín.

Aktivity projektu:

- Zpracování objemové studie a investičního záměru

- Příprava a realizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace, včetně autorského dozoru

- Zpracování projektové dokumentace

- Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby

- Příprava a realizace výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

- Realizace stavebních prací včetně publicity

- Příprava a realizace výběrového řízení na dodávku interiéru

- Dodávka interiéru

Všeobecný cíl:

Cílem projektu je změna podmínek a způsobu poskytování soc. služby 18 lidem s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením, kteří v současné době využívají sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením poskytovanou v zařízení DZP Zašová tak, aby byla zvýšena kvalita jejich života.

V rámci projektu byly v běžné zástavbě obce Zašová vystavěny 4 objekty - tři objekty charakteru rodinného bydlení, přičemž každý objekt bude skupinovou domácností pro 6 uživatelů; ve čtvrtém objektu je zázemí pro denní programy a technické zázemí pro všechny objekty.

Výstupy projektu:

Realizací projektu došlo k zahájení úplné deinstitucionalizace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Základními východisky realizace projektu je respekt k lidským právům lidí s postižením, individuálním potřebám a k etickým principům. Realizací projektu jsou reflektovány aktuální vývojové evropské trendy v dané oblasti.

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Zahálka, manažer projektu, tel.: 577 043 784, e-mail: petr.zahalka@kr-zlinsky.cz
Mgr. Marta Karpielová, odborná koordinátorka projektu, tel.: 577 043 314, e-mail: marta.karpielova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 9.7.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap