Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I.etapa – CHB Staré Město

Program:
Integrovaný operační program

Prioritní osa:
6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Oblast podpory:
6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Období realizace:
12.9.2012 – 30.6.2015

Celkový rozpočet:
Kč 15 024 825,00

Financování:
Integrovaný operační program: Kč 9 418 142,00
Státní rozpočet ČR: Kč 1 662 025,00
Zlínský kraj: Kč 3 944 658,00

Stručný obsah:
Realizací transformace zařízení DZP Velehrad - Salašská budou změněny podmínky a také metody poskytování sociální služby způsobem, který povede ke zvýšení kvality života lidí s mentálním postižením. Uživatelé služby budou žít v podmínkách odpovídajících běžnému způsobu života jejich vrstevníků. Služba bude podporovat sociální začlenění lidí s mentálním postižením do společnosti a na trh práce. Služba bude zvyšovat kompetence lidí s mentálním postižením a bude poskytována způsobem umožňujícím maximálně respektovat jejich vůli prožívat svůj život běžným způsobem.
Projekt je zaměřen na výstavbu a vybavení 2 samostatných objektů charakteru rodinného bydlení ve městě Staré Město - 2 skupinových domácností pro 12 osob s mentálním postižením. V každém objektu bude vybudována domácnost pro 6 osob.
Cílovou skupinou jsou uživatelé s nízkou a střední mírou podpory využívající v současné době sociální službu poskytovanou v transformujícím se zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Salašská. Toto zařízení bylo zařazeno do procesu transformace, protože vzhledem k materiálně technickým podmínkám není možné ve stávajícím objektu lidem s postižením zajistit kvalitní sociální službu.
Poskytování sociální služby bude realizovat příspěvková organizace Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště.

Aktivity projektu:
- Zpracování investičního záměru
- Příprava a realizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace, včetně autorského dozoru
- Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti
- Příprava a realizace výběrového řízení na externího administrátora veřejných zakázek
- Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby
- Příprava a realizace výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
- Realizace stavebních prací včetně publicity
- Příprava a realizace výběrového řízení na dodávku interiéru
- Dodávka interiéru

Všeobecný cíl:
Cílem projektu je změna podmínek a také metod poskytování sociální služby způsobem vedoucím ke zvýšení kvality života osob s mentálním postižením, ke zvyšování jejich kompetencí a k životu odpovídajícímu způsobu života jejich vrstevníků.

Výstupy projektu:
Realizací projektu dojde ke změně životních podmínek a způsobu poskytování sociální služby 12 lidem s mentálním postižením ve věku nad 18 let, kteří v současné době využívají sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Salašská.
V rámci tohoto projektu budou vystavěny dva samostatné objekty charakteru rodinného bydlení v podmínkách běžné zástavby města Staré Město. V každém objektu bude vytvořeno zázemí pro domácnost, kterou bude obývat 6 lidí s mentálním postižením.
Celkovým výstupem projektu bude nově vystavěné zázemí pro sociální službu chráněné bydlení pro 12 lidí s mentálním postižením. Sociální služba umožní těmto lidem život v přirozeném prostředí, bude zvyšovat kompetence uživatelů služby, podporovat zapojení lidí s mentálním postižením na trh práce a do místní komunity. Služba bude poskytována v souladu s individuálními potřebami uživatelů.

Kontaktní osoba:
Ing. Petr Zahálka, manažer projektu, tel.: 577 043 784, e-mail: petr.zahalka@kr-zlinsky.cz
Mgr. Marta Karpielová, odborná koordinátorka projektu, tel.: 577 043 314, e-mail: marta.karpielova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 3.11.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap