Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

                      

Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:

2.2 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

Období realizace:

10/2016 – 9/2019

Celkový rozpočet:

43 721 959,68 Kč

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na podporu 11 domovů pro osoby se ZP ve Zlínském kraji ve zpracování a implementaci transformačních plánů, které povedou k postupnému vytváření sociálních služeb komunitního typu a opouštění nevyhovujících ústavních prostor. Současně dostanou pracovníci zařízení takovou podporu formou vzdělávání a metodického provázení, aby celý proces proběhl kvalitně a bezpečně pro všechny zúčastněné. Obsahem projektu je také vznik a podpora provozu nových služeb Chráněného bydlení.

Cíle projektu:

Všeobecným cílem projektu je podpora pracovníků domovů pro osoby se zdravotním postižením v procesu změny poskytování sociální služby tak, aby byli schopni pomocí transformačního plánu naplánovat a realizovat sociální služby, které by vycházely z aktuálních potřeb uživatelů služeb a zároveň tyto osoby byly součástí běžné komunity. Podstatným cílem projektu je rozvoj nových sociálních služeb komunitního typu a s tím související vzdělávání u pracovníků působících v sociálních službách.

Specifické cíle projektu:

- podpora 11 domovů pro osoby se zdravotním postižením ve zpracování transformačních plánů,

- podpora vzniku služeb Chráněného bydlení pro celkem 80 uživatelů a zajištění financování provozu těchto služeb po dobu trvání projektu;

- naplňování základních lidských práv osob se zdravotním postižením, tedy právo žít běžným způsobem života v běžné komunitě a nebýt na základě potřeby péče a sociální služby vyloučen ze společnosti;

- rozvoj teoretických a praktických dovedností a zkušeností poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (celkem 137 osob) ke zvýšení jejich kompetencí realizovat proces transformace, poskytovat kvalitní sociální službu a být schopen řešit nepříznivou sociální situaci klienta a zabránit tak jeho sociálnímu vyloučení, a to realizací vzdělávacích aktivit a metodického poradenství po celou dobu trvání projektu;

- vytvoření skupiny 6 odborníků ve Zlínském kraji na proces transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a rozvoj jejich teoretických a praktických dovedností v dané oblasti.

Cílové skupiny:

- Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb

- Sociální pracovníci

- Pracovníci v sociálních službách

- Osoby se zdravotním postižením

Aktivity projektu

- Tvorba a implementace transformačních plánů

- Podpora pracovníků v přímé práci

- Vznik nových služeb bydlení komunitního typu

- Evaluace projektu

- Posílení kompetencí sociálních pracovníků v kontextu kvality sociálních služeb

- Vyškolit a provést praktickým výcvikem tým odborníků ze Zlínského kraje

Bližší informace k aktivitám projektu naleznete v přiloženém dokumentu.

Kontaktní osoby

Ing. Silvia Duchoňová – projektový manažer

tel.: +420 577 043 792, e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

Karel Unzeitlich DiS. – finanční manažer

tel.: +420 577 043 781, e-mail: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz

Mgr. Martina Juricová – odborná koordinátorka (transformační plány, chráněné bydlení)

tel.: +420 577 043 343, e-mail: martina.juricova@kr-zlinsky.cz

Oldřiška Matulíková – odborná koordinátorka (vzdělávací aktivity)

tel.: +420 577 043 303, e-mail: oldriska.matulikova@kr-zlinsky.cz

Související dokumenty

.pdf Aktivity projektu Transformace pobytových zařízení 242,45 kB
.pdf Transformační plán DOZP Zborovice 3438,94 kB
.pdf Transformační plán DOZP Velehrad Vincentinum 3409,21 kB
.pdf Transformační plán DOZP Velehrad-Buchlovská 2388,48 kB
.pdf Transformační plán DOZP Uherský Brod 3002,72 kB
.pdf Transformační plán DOZP Staré Město 3755,54 kB
.pdf Tranformační plán DOZP Medlovice 3073,96 kB
.pdf Transformační plán DOZP Kvasice 2309,86 kB
.pdf Transformační plán DOZP Kunovice-Na Bělince 3110,11 kB
.pdf Transformační plán DOZP Kunovice-Cihlářská 3129,1 kB
.pdf Transformační plán DOZP Javorník, Chvalčov 2493,56 kB
.pdf Transformační plán DOZP Domov Na Dubíčku, p.o 2399,81 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap