The Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe Project

Spolupráce se zaměstnavateli, větší atraktivita přírodovědných a technických oborů, technologií a matematiky i pro dívky, podpora mladých talentovaných lidí – to jsou zásadní témata nového projektu Zlínského kraje.

Zlínský kraj pokračuje v mezinárodní spolupráci započaté už v roce 2010 další projektem, který míří do oblasti odborného vzdělávání. 

Během trvání projektu se uskuteční tři vzdělávací aktivity a několik dalších tematických setkání, jejichž výstupem bude výměna informací, zkušeností a příkladů dobré praxe v zásadních oblastech projektu:

1. spolupráce se zaměstnavateli, a to od zajištění odborného výcviku pro žákyně a žáky, přes využití zaměstnanců podniků k propagaci oboru ve školách (tzv. STEM ambasadoři) až po zavedení prvků duálního vzdělávání;

2. účinné metody, které zvýší zájem mladých lidí (zejména dívek) o studium přírodovědných a technických oborů, technologií a matematiky;

3. účinné strategie a metody práce s mladými nadanými žákyněmi a žáky v odborném vzdělávání.

Zapojeni budou pedagožky a pedagogové/vedení středních a vyšších odborných škol, zástupci regionálních úřadů v oblasti školství, zaměstnavatelé, žákyně a žáci.

Chceme motivovat školy k navazování spolupráce se zaměstnavateli, k propagaci oborové nabídky atraktivním způsobem (zejména pro dívky a mladé ženy) a vybavit je tipy pro práci s talenty, které ve škole už mají. Jen tak můžeme zabránit plýtvání potenciálem mladých lidí, kteří často jen z důvodu nedostatku informací či genderových předsudků raději volí studium se zaměřením na společenské vědy.

Zlínský kraj v tomto projektu rozšiřuje okruh svých zahraničních partnerů a do projektu přizval i českou společnost Trexima, spol. s r. o. jako garanta oblasti spolupráce s podniky. Partnerství je tvořeno těmito institucemi:

 

Zlínský kraj, Česká republika – vedoucí partner

Trexima, spol. s r. o., Česká republika

Galway and Roscommon Education and Training Board, Irsko

SES 13-19 Ltd., Velká Británie

University of Cyprus, Kypr

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara, Rumunsko

Umbria Training Center, Itálie

 

Trvání projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020

Celkový rozpočet projektu: 6 756 126 Kč (259 851 EUR)

Celkový rozpočet Zlínského kraje: 1 374 204 Kč (52 854 EUR)

Projekt je podpořen z programu Evropské komise Erasmus+

 

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap