Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje

 

Název projektu:
Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje

Program: 
Integrovaný regionální operační program

Období realizace:
21. 01. 2016 - 31. 03. 2018

Celkový rozpočet:
63 608 248,00 Kč vč. DPH

Financování:
Evropský fond pro regionální rozvoj: 54 067 010,80,- Kč (85 %)
Státní rozpočet: 3 180 412,40 Kč (5%)
Vlastní zdroje žadatele:  6 360 824,80 Kč (10 %)

Stručný obsah:
Za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof bude pořízena následující technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (ZZS ZK):
1. Sanitní vozidla (ambulance) typu C 4x4 - 8 ks
2. Sanitní vozidlo (ambulance) typu C pro přepravu pacientů s podezřením na VNN a nadměrných pacientů (XXL) - 1 ks
3. Terénní sanitní vozidla (ambulance) typu B 4x4 - 4 ks
4. Klimatizační jednotky - 2 ks
5. Přístroje pro nepřímou srdeční masáž - 28 ks
6. Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 4 ks

Aktivity projektu:
Hlavní aktivity projektu:

Aktivita 1: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
1. Terénní sanitní vozidla (ambulance) typu B 4x4 - 4 ks
2. Přístroje pro nepřímou srdeční masáž - 6 ks
3. Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 1 ks

Aktivita 2: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.
1. Sanitní vozidlo (ambulance) typu C uzpůsobená pro přepravu pacientů s podezřením na VNN a nadměrných pacientů (XXL) - 1 ks
2. Sanitní vozidla (ambulance) typu C 4x4 - 8 ks
3. Klimatizační jednotka - Zlín - 1 ks
4. Klimatizační jednotka - Kroměříž - 1 ks
5. Přístroje pro nepřímou srdeční masáž - 22 ks
6. Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 3 ks

Všeobecný cíl:
Globálním cílem projektu je „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“.

Specifický cíl:
- zvýšení schopnosti poskytovat přednemocniční neodkladnou péči na území dotčené mimořádnými událostmi a krizovými situacemi
- zkrácení časové dotace pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče na zasaženém území
- vyšší ochrana zdraví a života osob v důsledku mimořádných událostí a krizových situací

Výstupy projektu:
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS - 43

Cílová skupina:
Orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, obyvatelé a složky IZS

Aktuální stav:
Projekt v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Prusenovský, manažer projektu; tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 10.9.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap