Systém pojmenování souborů předávaných územně plánovacích dokumentací

 

předpis struktury pojmenování PDF souborů územně plánovacích dokumentací, jejich změn a úplných znění:

 

OOP, úplné znění

000_OOP.pdf

(OOP k ÚP)

000_OOP_Z1.pdf

(OOP ke změně č.1 ÚP)

000_uplne_zneni_po_zmene_c01.pdf

(úplné znění po změně č.1 ÚP)

 

 

přílohy - textové části

000_text_navrh.pdf

(text výrokové části ÚP)

000_text_oduvodneni.pdf

(text části odůvodnění ÚP)

000_text_navrh_zmeny_c01.pdf

(text výrokové části změny č.1 ÚP)

000_text_oduvodneni_zmeny_c01.pdf

(text části odůvodnění změny č.1 ÚP)

000_text_srovnavaci_zneni_zmeny_c01.pdf

(srovnávací znění výrokové části změny č.1 ÚP)

000_text_navrh_ve_zneni_zmeny_c01.pdf

(text výrokové části ÚP po změně č.1 ÚP)

 

 

přílohy - grafické části

000_A_zkratka.pdf

(... výkres výroku ÚP)

000_B_zkratka.pdf

(... výkres odůvodnění ÚP)

000_A_zkratka_Z1.pdf

(... výkres výroku změny č.1 ÚP)

000_B_zkratka_Z1.pdf

(... výkres odůvodnění změny č.1)

000_A_zkratka_Z1_UZ.pdf

(Výkres základního členění / Hlavní výkres / Výkres VPS, VPO a A úplného znění po změně č.1 ÚP)

000_B_zkratka_Z1_UZ.pdf

(Koordinační výkres úplného znění po změně č.1 ÚP)

 

kde zkratka =

A:

HV hlavní výkres

ZC výkres základního členění území

VP výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

PZE výkres pořadí změn v území (etapizace)

PRP výkres části ÚP s prvky regulačního plánu

 

B:

KV koordinační výkres

SV výkres širších vztahů

PF výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

A nebo B:

DTI dopravní a technická infrastruktura

DI dopravní infrastruktura

TI technická infrastruktura

VH vodní hospodářství

KUK koncepce uspořádání krajiny

PU výkres prostorového uspořádání

VC výkres výškového členění zástavby

HO schéma hodnot

 

 

záznamy o účinnosti

000_ZoU.pdf

záznam o účinnosti ÚP

000_ZoU_Z1.pdf

záznam o účinnosti změny č.1 ÚP

000_ZoU_Z1_UZ.pdf

záznam o účinnosti úplného znění ÚP po změně č.1

 

 

kde 000 = třímístné číslo obce

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap