Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče

  • U této formy náhradní rodinné péče nejsou stanovena přesná kritéria, podmínkou pro svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče je především zájem dítěte a skutečnost, že osoba, které má být dítě svěřeno, poskytuje záruku jeho řádné výchovy. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte.
  • Rozsah uvedené formy není v zákoně o rodině blíže uveden, proto je třeba rozhodnutím soudu přesně vymezit práva a povinnosti osoby či osob, kterým bude dítě svěřeno (§ 45 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů).
  • Dítě lze svěřit i do společné výchovy manželům.


aktualizováno: 31.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap