Subjekty prevence

Subjekty prevence

Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvoří: odborný pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský koordinátor prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence.

Kontakty na uvedené pracovníky:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Odbor vzdělávání, vedoucí oddělení prevence: Mgr. Martina Budinská, tel: 234 811 331, e-mail: budinskam@msmt.cz

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Bc. Šárka Kostková, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Třída T. Bati 21, 760 01 Zlín, tel: 577 043 746, e-mail:
sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz; (5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040)

Okresní metodici prevence, pracovníci Krajské pedagogicko – psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

Mgr. Bronislava Šišková,tel. 739 684 145, e-mail: bronislava.siskova@poradnazl.cz

Metodička prevence (okres UH)

Pracoviště: ul. Tovární 1407/28, 769 01 Holešov (budova městského úřadu)

 

Mgr. Gabriela Šťastová, tel. 737 465 130, e-mail: gabriela.stastova@poradnazl.cz

Metodička prevence (okres KM)

Pracoviště: ul. Tovární 1407/28, 769 01 Holešov (budova městského úřadu)

 

Ing. Jan Plšek, tel. 730 185 260, e-mail: jan.plsek@poradnazl.cz

Metodik prevence (okres VS, VM)

Pracoviště: ul. Jiráskova 419, 755 01 Vsetín

 

Mgr. Ondřej Plaček, tel. 603 428 066, e-mail: ondrej.placek@poradnazl.cz

Metodik prevence (okres ZL)

Pracoviště: J. A. Bati 5520 (SVIT, budova č. 22), 760 01 Zlín

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap