Subjekty prevence

Subjekty prevence

Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvoří: odborný pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský koordinátor prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence.

Kontakty na uvedené pracovníky:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Odbor základního vzdělávání a mládeže, vedoucí Oddělení základního vzdělávání: Mgr. Svatopluk Pohořelý, e-mail: svatopluk.pohorely@msmt.cz; primární prevence: Mgr. Jana Havlíková, e-mail: jana.havlikova@msmt.cz a Mgr. Jana Kubecová, e-mail: jana.kubecova@msmt.cz.

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Bc. Šárka Kostková, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Třída T. Bati 21, 760 01 Zlín, tel: 577 043 746, e-mail:
sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz; (5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040)

Okresní metodici prevence, pracovníci Krajské pedagogicko – psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

Mgr. Bronislava Šišková,tel. 739 684 145, e-mail: bronislava.siskova@poradnazl.cz

Metodička prevence (okres UH)

Pracoviště: ul. Tovární 1407/28, 769 01 Holešov (budova městského úřadu)

 

Mgr. Gabriela Šťastová, tel. 737 465 130, e-mail: gabriela.stastova@poradnazl.cz

Metodička prevence (okres KM)

Pracoviště: ul. Tovární 1407/28, 769 01 Holešov (budova městského úřadu)

 

Ing. Jan Plšek, tel. 730 185 260, e-mail: jan.plsek@poradnazl.cz

Metodik prevence (okres VS, VM)

Pracoviště: ul. Jiráskova 419, 755 01 Vsetín

 

Mgr. Ondřej Plaček, tel. 603 428 066, e-mail: ondrej.placek@poradnazl.cz

Metodik prevence (okres ZL)

Pracoviště: J. A. Bati 5520 (SVIT, budova č. 22), 760 01 Zlín

aktualizováno: 13.9.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap