Subjekty prevence

Subjekty prevence

Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvoří: odborný pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský koordinátor prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence.

Kontakty na uvedené pracovníky:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Odbor vzdělávání, vedoucí oddělení prevence: Mgr. Martina Budinská, tel: 234 811 331, e-mail: budinskam@msmt.cz

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Bc. Šárka Kostková, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Třída T. Bati 21, 760 01 Zlín, tel: 577 043 746, e-mail:
sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz; (5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040)

Okresní metodici prevence, pracovníci Krajské pedagogicko – psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

Mgr. Irena Majtnerová, tel. 739 684 145, 575 570 564, e-mail: irena.majtnerova@poradnazl.cz.
Metodička prevence (pro okresy Kroměříž, Valašské Meziříčí, Vsetín)
Pracoviště: Kroměříž, ul. Jánská 197, 767 01 Kroměříž

Mgr. Oldřich Kratochvíl, tel. 730 185 260, 572 551 352, e-mail: oldrich.kratochvil@poradnazl.cz.
Metodik prevence (pro oblast Uherské Hradiště, Uherský Brod a Zlín)
Pracoviště: Uherské Hradiště, Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.