Subjekty prevence

Subjekty prevence

Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvoří: odborný pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský koordinátor prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence.

Kontakty na uvedené pracovníky:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Odbor vzdělávání, vedoucí oddělení prevence: Mgr. Martina Budinská, tel: 234 811 331, e-mail: budinskam@msmt.cz

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Bc. Šárka Kostková, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Třída T. Bati 21, 760 01 Zlín, tel: 577 043 746, e-mail:
sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz; (5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040)

Okresní metodici prevence, pracovníci Krajské pedagogicko – psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

Bc. Šárka Machů (metodička prevence) - sarka.machu@poradnazl.cz, tel: 575 570 491;                          okres Zlín a Uherské Hradiště, Kroměříž, pracoviště: J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

Ing. Jan Plšek (metodik prevence) - jan.plsek@poradnazl.cz, tel: 571 411 426,                                                       okres Vsetín, Valašské Meziříčí, Kroměříž, pracoviště: Jiráskova 419, Vsetín  755 01

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.