Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje - do 31. 12. 2013 probíhá aktualizace

Dokument Studie ochrany před povodněmi na území ZK je součástí závazné části Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje. Odbor ŽPZE Krajského úřadu Zlínského kraje zadal v březnu letošního roku zpracování jeho aktualizace, která probíhá a bude dokončena do konce listopadu letošního roku. Poté zde bude v průběhu prosince zveřejněna.

 
Účelem a cílem Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje (Studie) je zhodnotit stávající stav ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje jako východiska pro následné řešení opatření vedoucích k požadovanému zlepšení jejich stavu
Studie prověřuje a hodnotí současný stav vodního režimu krajiny ve Zlínském kraji, zároveň vymezuje možné preventivní opatření k eliminaci negativních dopadů povodňových stavů a navrhuje technické opatření v povodí pro zmírnění účinku povodní. Navržená opatření zpravidla nemohou zabránit projevům extrémních povodňových situací, ale při povodňových stavech vyšší periodicity (cca do Q20) mohou obvykle významně přispět ke snížení povodňových škod.
Při řešení byly respektovány zásady strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky, součástí řešení je zajištění jeho návaznosti na studie protipovodňové ochrany pro území sousedících krajů.
Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje je k nahlédnutí na adrese: http://www.kr-zlinsky.cz/ppo/
 

dokumenty ke stažení

.pdf Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje - kopie výzvy k podání nabídky (ukončeno) 309,99 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap