Střety motorových vozidel se zvěří - výsledky ankety mysliveckých hospodářů

Do dotazníkové akce se zapojilo 260 mysliveckých hospodářů z celkového počtu 365 honiteb Zlínského kraje .
Za období jednoho roku bylo prostřednictvím dotazníků nahlášeno 2218 ks sražených zajíců, 1673 ks zvěře srnčí, 124 ks zvěře černé, 63 ks zvěře dančí, 24 ks zvěře vysoké, 5 ks muflonů, 115 ks bažantů, 23 lišek, 2 kachny, 33 kun, 5 jezevců a 4 mývali severní. Celkově bylo dle údajů mysliveckých hospodářů na cestách usmrceno 4 289 ks zvěře (viz tabulka).
 
Nejpočetnější skupinu přejeté zvěře tvoří zajíci. K 31.3. 2010 byl sčítáním zjištěn jarní kmenový stav této zvěře o počtu 16 017 ks a v roce 2009 bylo uloveno 4 840 ks. Na cestách zahynulo 2 218 ks, což je vzhledem k tomu, že populace zajíců rok od roku klesá velmi významné číslo. Zajíci jsou nejvíce usmrcováni v měsíci únoru, kdy u nich probíhá honcování a dáe v srpnu, patrně v souvislosti se sklizní zemědělských plodin.
 
Významný je i počet sražené srnčí zvěře – 1673 ks, která se současně dle údajů PČR podílí největší měrou na dopravních nehodách s následkem na zdraví osádky vozu nebo na vozidle (viz tab. č. 7). Z celkového počtu 159 závažných dopravních nehod se zvěří za období 1.9.2009 – 31.8.2010 bylo 132 se srnčí zvěří. Největší počet sražené srnčí zvěře byl zaznamenán v měsíci srpnu.
 
Druh zvěře Dálnice - RK I. třída II. třída III. třída Ostatní Celkem
Srnec obecný 120 368 515 457 213 1673
Daněk skvrnitý 2 14 19 17 11 63
Jelen lesní 0 13 7 4 0 24
Prase divoké 1 63 24 28 8 124
Zajíc polní 138 425 724 649 282 2218
Ostatní 10 25 63 87 2 187

Nejvíce přejetých kusů bylo evidováno v územní působnosti ORP Kroměříž, dále ORP Uherské Hradiště a Uherský Brod. Nejméně střetů bylo zaznamenáno v působnosti ORP Valašské Klobouky, Vizovice a Rožnov. Celkově bylo dle údajů poskytnutých mysliveckými hospodáři nejvíce střetů v okrese Kroměříž – 1595 ks a nejméně v okrese Vsetín – 767 ks.

 
Z hlediska období jsou pro zvěř obecně nejkritičtější měsíce srpen a září (viz tab. č.2). Nejvíce zvěře hyne na silnicích II. a III. tříd (viz tab. č.3). Také dle policejních statistik se nejvíce dopravních nehod odehraje na silnicích II.tříd.
Orgánu státní správy myslivosti byl Policií České republiky poskytnut seznam dopravních nehod se zvěří s následkem vážného zranění nebo škodě na majetku nad 100 tis. za období od 1.9.2009 do 31.8.2010.
V okrese Zlín bylo za toto období evidováno 58 dopravních nehod se zvěří. Opakovaně došlo ke srážkám se zvěří v úseku mezi obcemi Dolní Lhota, Horní Lhota a Luhačovice, dále mezi obcemi Doubravy a Velký Ořechov, mezi obcemi Březůvky a Zlín, Fryšták – Horní Lapač a na silnici I. třídy R55 mezi Otrokovicemi a Tlumačovem. Na nehodách se podílela srnčí zvěř, dančí zvěř, divoké prase a v 1 případě zajíc.
V okrese Uherské Hradiště bylo zaznamenáno ve výše uvedeném období 43 závažných dopravních nehod se zvěří (srnčí zvěř, dančí zvěř, divoké prase a bažant). Opakovaně v úsecích mezi obcemi Kunovice- Buchlovice, dále Polešovice směr Moravský Písek, Strání – Slavkov a Březolupy – Šarovy.
V okrese Kroměříž došlo za období 1 roku k 30 závažným nehodám se zvěří (srnčí zvěř, divoké prase). Kritickými jsou úseky mezi obcemi Mrlínek a Bystřice, Záhlinice – Tlumačov, Přílepy – Lukoveček a 7 km silnice č.III. v k.ú. Věžky.
V okrese Vsetín bylo zaznamenáno 28 závažných dopravních nehod se zvěří (srnčí zvěř, jelení zvěř, divoké prase a bažant). Kritickými úseky jsou silnice I.tř. č. 57 v k.ú. Vsetín a silnice II.tř. č.487 v k.ú. Hovězí.
 
V dotaznících navrhli myslivečtí hospodáři různá opatření k prevenci střetů zvěře s vozidly:
 • omezení rychlosti
 • výstražná značka pozor zvěř
 • oplocení silnice v kritických místech, případně svodidla
 • nesázet v okolí silnic ovocné stromy ani atraktivní plodiny
 • pravidelné vyžínání okolí cest po 1. květnu
 • odstranění keřů v okolí silnice z důvodu zvýšení přehlednosti
 • přikrmování zvěře ve větší vzdálenosti od silnic
 • použití reflexních odrazek
 • použití pachových ohradníků
Některá z těchto opatření jsou realizovatelná např. vyžínání okolí cest, úprava okolí cest bez keřů a ovocných stromů, osvěta cíleně zaměřená na řidiče a značky upozorňující na nebezpečí střetu se zvěří. Mezi finančně náročnější na realizaci i následnou údržbu patří oplocení silnic. Reflexní odrazky fungují pouze za tmy a jejich účinnost je dosud nedostatečně prověřena.
 
Mezi ekonomicky dostupnější opatření patří pachové ohradníky, nevýhodou je však velká pracnost při jejich aplikaci .
Podstatou pachových ohradníků je ekologicky odbouratelná pěna, která se nanáší na stromy, keře nebo dřevěné kolíky. Pěna obsahuje směs pachů spáleniště, predátorů a člověka. Tato „vůně“ působí na zvěř jako červená na semaforu na člověka. Upozorňuje na blízké nebezpečí a zvyšuje pozornost zvěře, která pak intenzivně reaguje na ostatní varovné signály na cestě. Pěnu je nutno aplikovat minimálně 2x ročně. Náklady na materiál za rok jsou cca 1 tisíc Kč na 1 km. Ohradníky je vhodné umisťovat v nepřehledných úsecích, kde nelze na pohyb zvěře na silnici zareagovat.
Zatímco na volných prostranstvích mezi poli a loukami je lépe na krizové úseky upozornit dopravním značením.
Z 260 respondentů projevilo zájem o použití pachových ohradníků 176 mysliveckých hospodářů, 71 hospodářů se vyjádřilo proti použití pachových ohradníků a 13 hospodářů se nevyjádřilo.
Účinnost ohradníků byla v praxi testována v mnoha honitbách. Plošně tento přípravek loňském roce aplikovány v krajích Vysočina a v Ústeckém kraji. V kraji Vysočina bylo v roce 2010 takto ošetřeno vybraných 60 km silnic. Projekt byl částečně financován krajem, který uhradil 20.tisíc. Kč a částkou 100 tisíc na tuto akci přispěla pojišťovna Generali. V Ústeckém kraji bylo v roce 2010 ošetřeno 250 km silnic. Celkem bylo na materiál vydáno 295 tisíc Kč.
Nejefektivnějším opatřením k předcházení nehod se zvěří by samozřejmě bylo oplocení silnic a vybudování průchodů, pomocí nichž by zvěř bezpečně překonávala komunikace. Tato technická opatření nelze využít všude, především z důvodu vysoké finanční náročnosti na pořízení a údržbu. Avšak u nových komunikací vyšší třídy by měly být již v dokumentaci navrženy přechody pro zvěř (případně jiná technická opatření, kameny, vhodné ozelenění – keře snižují přehlednost, ovocné stromy zvyšují atraktivitu, tak aby byla zajištěna volná migrace zvěře i po realizaci výstavby a současně zachována bezpečnost pro motoristy.
 
Největší podíl na snížení nehodovosti se zvěří by mohli mít sami řidiči. Při dostatečné informovanosti o chování volně žijících zvířat by dokázali lépe předvídat nebezpečí střetu. Bylo prokázáno, že ke střetům dochází nejčastěji za svítání mezi 5.a 7. hodinou ranní a po 17. hodině večer. Kritickými jsou měsíce srpen až říjen. Zvěř většinou chodí ve větších skupinách, pokud přeběhne jeden kus srnčí nebo černé zvěře, je nutno zpozornět. Ke zvýšenému množství střetů dochází také po dešti, kdy se především drobná zvěř na cestách vyhřívá a suší. Šíření osvěty v této oblasti by mělo být úkolem veřejných sdělovacích prostředků, především v kritickém letním období. Při dostatečné informovanosti by motoristé zajisté věnovali větší pozornost dopravním značkám varujícím před zvěří.
 
Ke zvýšení rizika srážek motoristů se zvěří přispívají i zarostlé a neudržované příkopy kolem cest, ve vysoké trávě je nemožné zvěř včas zpozorovat a prakticky nemožné se střetu vyhnout. Místa, kde migrační trasy zvěře křižují komunikaci by měla být v okolí cest pravidelně sečena.
 
V zimním období je vhodné „odváděcí“ krmení, ve větší vzdálenosti od komunikace .
Přímé a přehledné úseky, kde je evidován zvýšený počet nehod se zvěří je vhodné opatřit dopravní značkou omezující rychlost a informační tabulí upozorňující na zvěř.
Nepřehledná místa, kde vedou migrační trasy zvěře je vhodné opatřit výše uvedenými pachovými ohradníky. Cílem není uzavřít přirozené migrační cesty za potravou, ale svést zvěř na přehledné a bezpečné místo, které by bylo osazeno nízkými plazivými rostlinami. Před aplikaci kolíků s koncentrátem je nutná domluva s vlastníkem nebo správcem pozemků, aby při údržbě nedocházelo k poškozování kolíků a zároveň aby kolíky neztěžovaly sečení kolem cest.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap