Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 - 2025

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO ROK 2023 DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ, DOČASNÉ SÍTĚ A ZÁSOBNÍKU ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO ROK 2023 A PRO OPĚTOVNÝ VSTUP DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ.

dokumenty ke stažení

.pdf Znění POTŘEB pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK pro 2023-2025 439,35 kB

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025 (dál jen „SPRSS 2023-2025“) je strategickým dokumentem, který je významným podkladem pro tvorbu efektivní a kvalitní sítě sociálních služeb v kraji. Povinnost kraje zpracovávat střednědobý plán je uložen dle §95 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dále ho upravuje Vyhláška 505/2006 Sb.

Jedná se o povinnou přílohu žádosti kraje o dotaci ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb na území kraje (§101a, odst. 3c).

SPRSS 2023-2025 navazuje na předchozí střednědobé plány. Pro období 2023-2025 je plánována změna v celé organizační struktuře a v definování vize a cílů tohoto strategického dokumentu:

Konkrétně se jedná o:

-           Nastavení hlavní organizační struktury přes Pracovní skupinu pro strategii, Pracovní skupinu pro potřeby a platformu kulatých stolů.

-           Analytická část bude strukturována přes jednotlivé SO ORP a popis nepokrytých potřeb pro jednotlivé cílové skupiny v něm.

-           Nastavení vize a hlavních a dílčích cílů v SPRSS. Cílem je popsat jednotlivé dílčí cíle až do úrovně potřeb v relevantních SO ORP a tím srozumitelně definovat cíle na období 3 let.

-           Ve financování je hlavním cílem spolupráce s obcemi a nastavení financování pro sociální služby s maximálním definovaným rozsahem za kraj i obce.

-           Nastavení dílčích cílů by mělo vést k jasnému nastavení jednotlivých Akčních plánů a výzev na RZ.

 

Veřejnost se může zapojit do jeho tvorby svými podněty, a to prostřednictvím e-mailu sprss@kr-zlinsky.cz nebo zasláním písemně na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor sociálních věcí

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Ing. Lenka Lokajová Hnilová

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

aktualizováno: 3.11.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap