Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 - 2025

Veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025
NEPLATNÉ - výzva pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2023 do Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2023 a pro opětovný vstup do Základní sítě.
Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023

dokumenty ke stažení

.pdf Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2023-2025 11929,37 kB
.pdf Vypořádání připomínek k SPRSS ve Zlínském kraji pro období 2023-2025 830,06 kB
.pdf Znění POTŘEB pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK pro 2023-2025 439,35 kB

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025 (dál jen „SPRSS 2023-2025“) je strategickým dokumentem, který je významným podkladem pro tvorbu efektivní a kvalitní sítě sociálních služeb v kraji. Povinnost kraje zpracovávat střednědobý plán je uložen dle §95 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dále ho upravuje Vyhláška 505/2006 Sb.

Jedná se o povinnou přílohu žádosti kraje o dotaci ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb na území kraje (§101a, odst. 3c).

SPRSS 2023-2025 navazuje na předchozí střednědobé plány. Pro období 2023-2025 je plánována změna v celé organizační struktuře a v definování vize a cílů tohoto strategického dokumentu:

Konkrétně se jedná o:

-           Nastavení hlavní organizační struktury přes Pracovní skupinu pro strategii, Pracovní skupinu pro potřeby a platformu kulatých stolů.

-           Analytická část bude strukturována přes jednotlivé SO ORP a popis nepokrytých potřeb pro jednotlivé cílové skupiny v něm.

-           Nastavení vize a hlavních a dílčích cílů v SPRSS. Cílem je popsat jednotlivé dílčí cíle až do úrovně potřeb v relevantních SO ORP a tím srozumitelně definovat cíle na období 3 let.

-           Ve financování je hlavním cílem spolupráce s obcemi a nastavení financování pro sociální služby s maximálním definovaným rozsahem za kraj i obce.

-           Nastavení dílčích cílů by mělo vést k jasnému nastavení jednotlivých Akčních plánů a výzev na RZ.

 

Veřejnost se může zapojit do jeho tvorby svými podněty, a to prostřednictvím e-mailu sprss@kr-zlinsky.cz nebo zasláním písemně na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor sociálních věcí

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Ing. Eva Gazdošová

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

aktualizováno: 3.5.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap