Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020
Hodnocení sociálních služeb pro tvorbu Základní sítě pro rok 2021
Mimořádná výzva k podávání rozvojových záměrů pro rok 2021
Výzva pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2021 do Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2021 a pro opětovný vstup do Základní sítě

Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021

Je třeba reagovat na nouzový stav nařízený vládou usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru na území České republiky a návazným opatřením vlády a dalších ústředních orgánů České republiky, kterými byl mimo jiné omezen pohyb a shromažďování osob. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 07.04.2020 schválila prodloužení nouzového stavu kvůli nynější koronavirové krizi do 30.04.2020.

Veřejné projednání bylo plánováno na 27. 4. 2020.

Není možné posunout termín projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 vzhledem k termínům uzávěrky předložení Akčního plánu pro rok 2021 do orgánů Zlínského kraje. Pozdější předložení by mělo dopad na možnost podání žádosti Zlínského kraje na finanční prostředky MPSV.

Z těchto důvodů bude realizováno náhradní řešení.

Postup:

- Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 včetně příloh bude zveřejněn  na úřední desce i webu Zlínského kraje včetně formuláře pro připomínky v termínu od 23. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

- Připomínky bude možné zasílat elektronicky i poštou v termínu od 23. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Tento postup (i termíny) může být změněn, pokud MPSV vydá v průběhu dubna doporučení či jiný pokyn k veřejnému projednání dokumentů (plánů rozvoje sociálních služeb).

Připomínky bude možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu nora.vasickova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 30. 4. 2020.

Děkujeme.

Krajský úřad Zlínského kraje informuje o termínu veřejného projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021

Veřejné projednání se bude konat dne 27. 4. 2020, od 16:00 hod. do 19:00 hod., v prostorách 4. patra Technologického inovačního centra, Vavrečkova 5262, Zlín.

Na veřejném projednání bude představen návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021.

Podrobné informace budou zveřejněny následně.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 vychází především ze snahy pokrýt region dostatečnou kapacitou terénních sociálních služeb – pečovatelských, odlehčovacích i asistenčních, které budou schopny reagovat na potřeby osob tak, aby mohly v maximální možné míře zůstat doma.

Kromě dokončení procesu transformace pobytových sociálních služeb ústavního charakteru na služby druhu chráněné bydlení je Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 velký důraz kladen na rozšíření cílové skupiny pečovatelských služeb nejen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také pro rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Zřejmý je také trend kombinovat terénní sociální služby s nabídkou služeb ambulantních, jako jsou denní stacionáře, centra denních služeb apod.

Byl zveřejněn návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, který byl představen na veřejném projednání dne 13. 12. 2018, od 16:00 hod. do 19:00 hod., ve 4. etáži Technologického inovačního centra, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.

Připomínky bylo možné zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Připomínky musely být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 17. 12. 2018.

Konečná verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 byla schválena dne 4.2.2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje. Na Zastupitelstvo Zlínského kraje byla předložena verze dokumentu po vypořádání připomínek z veřejného připomínkového řízení a následně byla provedena jazyková korektura.

Vypořádání připomínek je zveřejněno spolu s dokumentem viz. níže a toto vypořádání bylo zveřejněno před předložením dokumentu Radě a Zastupitelstvu Zlínského kraje.

 

dokumenty ke stažení

.pdf Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK na období 2020-2022_1. akt. 3546,77 kB
.pdf Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK na období 2020-2022 4435,06 kB
.pdf Vypořádání externích připomínek k SPRSS ve Zlínském kraji pro období 2020-2022 886,47 kB
.pdf Vypořádání připomínek KUZK k SPRSS pro období 2020-2022 227,57 kB

 

Složení odborných pracovních skupin pro Střednědobý plán rozvoje sociálních sužeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022.

PS příprava na stárnutí

Zástupce externí firmy QQT, spol. s.r.o.,

Odborný konzultant

Zástupci Odboru sociálních věcí KÚZK

Zástupce Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Zástupce Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Zástupce Diakonie ČCE - středisko Vsetín

Zástupce NADĚJE Pobočka Zlín

Zástupce obce s rozšířenou působností Vsetín

Zástupce obce s rozšířenou působností Zlín

Zástupce obce s rozšířenou působností Vizovice

Zástupce Rady seniorů ČR, o.s., krajské rady 

PS proces transformace

Zástupce externí firmy QQT, spol. s.r.o.,

Odborný konzultant

Zástupci Odboru sociálních věcí KÚZK

Zástupce Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Zástupce Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

Zástupce Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Zástupce obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Zástupce obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zástupce obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí

Zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, pro Zlínský kraj

klient druhu sociální služby raná péče

 

Veřejnost se může zapojit i nadále do jeho tvorby svými podněty, a to prostřednictvím e-mailu sprss@kr-zlinsky.cz nebo zasláním písemně na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor sociálních věcí

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Ing. Lenka Lokajová Hnilová

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

 

V případě dotazů se můžete obracet na tyto kontaktní osoby:

Mgr. Šárka Vrbková, metodik sociálních služeb

Telefon: 577 043 309

Email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz

Ing. Lenka Lokajová Hnilová, koordinátor plánu 

Telefon: 577 043 337

Email: lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Martina Strýčková, koordinátor komunitního plánování

Telefon: 577 043 314

Email: martina.stryckova@kr-zlinsky.cz

Bc. Nora Vašíčková, editor plánu

Telefon: 577 043 331

Email: nora.vasickova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap