Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022

Výzva k podávání rozvojových záměrů pro rok 2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 vychází především ze snahy pokrýt region dostatečnou kapacitou terénních sociálních služeb – pečovatelských, odlehčovacích i asistenčních, které budou schopny reagovat na potřeby osob tak, aby mohly v maximální možné míře zůstat doma.

Kromě dokončení procesu transformace pobytových sociálních služeb ústavního charakteru na služby druhu chráněné bydlení je Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 velký důraz kladen na rozšíření cílové skupiny pečovatelských služeb nejen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také pro rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Zřejmý je také trend kombinovat terénní sociální služby s nabídkou služeb ambulantních, jako jsou denní stacionáře, centra denních služeb apod.

Byl zveřejněn návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, který byl představen na veřejném projednání dne 13. 12. 2018, od 16:00 hod. do 19:00 hod., ve 4. etáži Technologického inovačního centra, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.

Připomínky bylo možné zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Připomínky musely být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 17. 12. 2018.

Konečná verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 bude zveřejněna na webových stránkách Zlínského kraje, a to po jeho schválení v orgánech kraje (RZK a ZZK).

Vypořádání připomínek je nyní zveřejněno viz. níže a to před předložením dokumentu Radě a Zastupitelstvu Zlínského kraje.

 

dokumenty ke stažení

.pdf Vypořádání externích připomínek k SPRSS ve Zlínském kraji pro období 2020-2022 886,47 kB
.pdf Vypořádání připomínek KUZK k SPRSS pro období 2020-2022 227,57 kB

Veřejnost se může zapojit i nadále do jeho tvorby svými podněty, a to prostřednictvím e-mailu sprss@kr-zlinsky.cz nebo zasláním písemně na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor sociálních věcí

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Ing. Lenka Lokajová Hnilová

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

 

V případě dotazů se můžete obracet na tyto kontaktní osoby:

Mgr. Šárka Vrbková, metodik sociálních služeb

Telefon: 577 043 309

Email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz

Ing. Lenka Lokajová Hnilová, koordinátor plánu 

Telefon: 577 043 337

Email: lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Renáta Straková, Koordinátor komunitního plánování

Telefon: 577 043 314

Email: renata.strakova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Ing. Knedlová Kateřina, analytik plánu 

Telefon: 577 043 339

Email: katerina.knedlova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.