Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018 (prodlouženo do 2019)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je základní strategický dokument pro oblast sociálních služeb ve Zlínském kraji. na období 2016 – 2018. Je tvořen třemi hlavními částmi. 

Analytická část obsahuje:

  • vyhodnocení předcházejícího střednědobého plánu (2012 – 2015), sociodemografickou analýzu Zlínského kraje, mapování potřeb osob dle jednotlivých území obcí s rozšířenou působností.

  • analýzy stávajících sociálních služeb působících na území Zlínského kraje, ekonomickou analýzu sociálních služeb ve Zlínském kraji, SWOT analýzy a shrnutí systémových problémů.

V návrhové části jsou:

formulovány strategie Zlínského kraje, nastaveny vize a cíle, definovány systémové a věcné priority (dle cílových skupin), nastaveny opatření na rok 2016, zpracován výhled financování Sítě sociálních služeb pro období 2016 – 2018.

Prováděcí část plní roli Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016 – definuje Síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2016.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2016 - 2018 (prodlouženo do 2019)
Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019
Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018
Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017
aktualizováno: 23.9.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap