Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 - 2014 (prodlouženo do 2015)

Základní strategický dokument pro oblast sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je tvořen třemi hlavními částmi:

1. Obecná část obsahuje analýzu, vize, cíle a priority
2. Návrhová část je tvořena opatřeními, která specifikují jednotlivé priority
3. Prováděcí část tvoří roční akční plány, v nichž jsou uvedena ta opatření, která budou v příslušném roce realizována a zároveň je vymezena síť sociálních služeb, která je pro kraj nezbytná a která může být podporována dotačními prostředky státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje, případně z prostředků Strukturálních fondů EU.

Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2012 je součástí střednědobého plánu, akční plán pro roky 2013,2014 a 2015 jsou zveřejněny jako samostatné dokumenty.

Dne 26. 6. 2013 bylo Zastupitelstvem Zlínského kraje schváleno usnesením č. 0134/Z06/13 prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 - 2014, a to do roku 2015.

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2013
Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014
Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015

Dokumenty ke stažení

.pdf Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 – 2014 (prodlouženo do 2015) 1296,02 kB
aktualizováno: 21.6.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap