Středisko rané péče EDUCO ZLÍN a také společnost AUXILIUM provází rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením

  10.5.2022
Středisko rané péče EDUCO ZLÍN a také společnost AUXILIUM provází rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ve dnech od 7. do 15. května se Zlínský kraj připojil k celostátní kampani Týden pro rodinu. Letošní téma je: „Rodina = tým pro život“.

„Existuje mnoho rodin, které se starají o dítě s určitým zdravotním postižením a chtějí mu dopřát tu nejlepší péči i vzdělání v rámci reálných možností. Bezesporu je tato situace pro rodiny mnohem náročnější, než když vychovávají zcela zdravé děti, a proto je velmi důležité pomoci jim systémem dostupných služeb tak, aby si děti s postižením mohly nacvičit co největší míru soběstačnosti, a pečující členové rodiny aby zase mohli načerpat sílu například díky využití odlehčovacích služeb. Proto ve Zlínském kraji podporujeme služby, které jsou oporou pro rodiny s postiženým dítětem,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová zodpovědná za sociální oblast.

Dnes představujeme dvě organizace, které jsou oporou pro rodiny s dětmi s postižením: Středisko rané péče EDUCO ZLÍN a společnost AUXILIUM, o.p.s.

Středisko rané péče EDUCO Zlín

Od roku 2005 ve Zlíně funguje Středisko rané péče EDUCO Zlín, které poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let v jejich přirozeném domácím prostředí. EDUCO je registrovanou sociální službou „raná péče“. Své služby poskytuje potřebným rodinám zdarma. Je finančně podporováno Zlínským krajem.

„Cílová skupina EDUCO byla jasná hned od počátku a do současné doby se nezměnila. Věnujeme se rodinám s dítětem se zdravotním postižením mentálním, tělesným, s kombinovaným postižením nebo s autismem, případně dětem předčasně narozeným. V současné době poskytujeme ranou péči 110 rodinám ve Zlínském kraji,“ říká ředitelka střediska Dagmar Machová.

„S názvem EDUCO jsme trošku ´bojovaly´, uvědomovaly jsme si, že ho lidé budou spojovat s výkladem ´vzdělávání´, ale nakonec rozhodlo někdejší osudové setkání s panem cestovatelem Miroslavem Zikmundem, který náš název podpořil. Na svých dalekých cestách se s tímto pojmem mnohokrát setkal v souvislosti s ´vyvedením, provázením, podpořením někoho, něčeho´. A to přesně EDUCO je,“ vysvětluje název Dagmar Machová.

Středisko rané péče EDUCO Zlín spolupracuje s kolegy z resortu zdravotnictví, školství a dalších sociálních služeb - především s neurology, pediatry, fyzioterapeuty, psychology, logopedy, speciálními pedagogy i s učitelkami a asistentkami v mateřských a základních školách – vždy podle potřeb klientských rodin. EDUCO je akreditovaným pracovištěm Programu PORTAGE, Bazální stimulace a má garanci Asociace rané péče České republiky, která potvrzuje kvalitní poskytování služby rané péče.

Středisko rané péče EDUCO Zlín je aktivní také v pořádání odborných akcí pro veřejnost. Od roku 2017 se například věnuje metodě mezioborové spolupráce „Tým okolo dítěte“. Převzalo ji od Petera Limbricka z Velké Británie a nadále ji rozvíjí a přizpůsobuje českému prostředí. Také rozšiřuje a vzdělává odborníky v Programu Portage, který je zaměřen na podporu rozvoje dítěte již od narození.

Právě v tomto týdnu EDUCO pořádá mezinárodní konferenci na téma mezioborové spolupráce za účasti partnerů z Anglie a Portugalska.

Více na webu: https://ranapecezlin.cz/

 

Společnost AUXILIUM

Obecně prospěšná společnost Auxilium je ojedinělým poskytovatelem sociálních služeb pro děti se zdravotním postižením nejtěžšího typu a pro jejich blízké. Dlouhodobě provází přibližně 100 rodin v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Auxilium bylo založeno v roce 2013 z původní iniciativy rodičů a přátel zdravotně postižených dětí.

„Naším cílem je stále zkvalitňovat služby, které umožňují snížit dopady zdravotního postižení na život všech členů pečujících rodin,“ vyjádřila poslání společnosti Auxilium její ředitelka Božena Mikulíková, které mimochodem byla v roce 2021 udělena cena Osobnost neziskového sektoru v sociální oblasti za upřímnost, lidskost a především profesionální přístup k práci.

Auxilium svým klientům zdarma poskytuje 4 registrované služby, mezi něž patří: Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro děti a osoby se zdravotním postižením, Osobní asistence a Odlehčovací služby.

Raná péče: Služba je určena pro rodiny dětí od narození do 7 let, které mají mentální, tělesné či kombinované postižení, případně jde o děti s autismem, o děti předčasně narozené nebo ty, které mají obtíže ve vývoji. Služba je poskytována zejména v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.

Sociálně aktivizační služby pro děti a osoby se zdravotním postižením:Posláním je podpora a rozvoj schopností a možností jedince, tedy všeho co umí, může a zvládne dělat, a rozvoj toho, co mu pomůže zapojit se do společnosti. Je určena pro klienty do 26 let a patří do ní trénink komunikačních i sociálních dovedností, samostatné sebeobsluhy a péče o vlastní osobu, nácvik nakupování a zacházení s penězi, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou, obsluha mobilu a počítače i aktivní postoj k trávení volného času.

Osobní asistence: Podstatou služby je pomoc a podpora dětem/osobám se zdravotním postižením do 30 let, aby v maximální možné míře zvládly každodenní činnosti a i přes své zdravotní postižení mohly žít stejným životem jako jejich vrstevníci.

Odlehčovací služby: Posláním odlehčovací služby je zabezpečit dítěti/osobě se zdravotním postižením péči a podporu a tím poskytnout rodičům (zákonným zástupcům), kteří o dítě celodenně a řádně pečují, čas pro regeneraci.

„Odpočinek pro rodiče je nezbytným předpokladem pro udržitelnou péči o tyto děti v jejich přirozeném prostředí. Realizace pobytových akcí pro děti převážně s autismem tak dává rodičům odpočinek a samotným dětem potom hlavně radost z aktivního trávení času spolu s kamarády,“ vysvětluje ředitelka Božena Mikulíková a dodává: „Vnímáme nekončící potřebu posílení této služby formou pobytové alespoň o víkendech a prázdninách. Proto již více než 15 let nabízíme rodinám 6 víkendových a letos už i 3 týdenní odlehčovací pobyty, které jsou pojaty ne jako pobyty ´hlídací´, ale jako aktivizační dny naplněné nácvikem sociálních dovedností ve skupinách. Během pobytů je organizována i canisterapie, hipoterapie, výlety, návštěvy dětských center a podobně.  Rodiče se tak těší na odpočinek a děti na sdílené štěstí.“

Kromě registrovaných sociálních služeb Auxilium poskytuje i 5 neregistrovaných služeb, mezi něž konkrétně spadá: doprava s asistencí, multisenzorická stimulace, půjčovna pomůcek, krizová intervence a sociální poradenství.

Více informací na www.auxilium.cz

 

Zpracovala: Helena Mráčková

 

10. 5. 2022

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková

tisková mluvčí Zlínského kraje

577 043 190, 602 671 376

sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap